Racet om din bil

Så vill politikerna komma först i mål

NYHETER

1 Miljöbilsbelöning

Alliansen: Premie på 40 000 kronor för den som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer.

Rödgröna: Den som köper ny bil med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid registreringen – medan bilar med höga utsläpp får betala en avgift när de registreras.

Nivåerna inte klara, men bonusen skulle kunna bli upp till cirka 45 000 kronor och avgiften upp till cirka 20 000 kronor.

2 Bensinskatter

Rödgröna: Koldioxidskatten höjs 2011 och 2012. Det ger höjd bensinskatt med 29 öre 2011 och 20 öre 2012.

Samtidigt höjs reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre 2012, för att kompensera de som använder bilen till och från arbetet.

Alliansen: Lovade i går att inte höja bensinskatten.

3 Fordonsskatt

Alliansen: Nya miljöbilar befrias från fordonsskatt under de första fem åren. Gäller sedan 2009. Från 2011 blir fordonsskatten högre ju mer koldioxid som bilen släpper ut.

Rödgröna: Vill höja fordonsskatten ännu mer än regeringen från 2011 för bilar med höga utsläpp – och sänka den för bilar med låga utsläpp.

Centerpartiet: Vill höja fordonsskatten ännu mer än regeringen från 2011 för bilar med höga utsläpp – och sänka den för bilar med låga utsläpp.

Vänsterpartiet: Sänkt fordonsskatt i vissa glesbygdskommuner.

Övrigt

Rödgröna: Konverteringspremie för den som redan har bensinbil. 5 000 kronor för byte till etanol och 10 000 kronor för byte till biogas eller el.