Jobbskatteavdrag och pensionärsmiljarder

Försiktiga löften i
alliansmanifestet

Foto: BJÖRN LINDAHL
NYHETER

För att vinna valet lockar alliansen med jobbskatteavdrag och sänkt skatt till pensionärer.

De borgerliga vill fortsätta sälja ut de statliga bolagen och höja skatten på alkohol och tobak.

– Vi lovar inte mer än vi kan hålla, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

I dag presenterade alliansledarna sitt valmanifest. I dokumentet nämner de borgerliga bland annat ett jobbskatteavdrag på tolv miljarder och höjda skatter på tobak och alkohol.

Alliansen har en reformambition där man lovar 32,7 miljarder till välfärdssatsningar och utbildninsreformer. Det finns även skattesänkningsambitioner på 24,7 miljarder.

Mer till pensionärerna

Dock så lovar man skarpt totalt bara 12,8 miljarder i skattelättnader, satsningar och reformer.

– Vi är tydliga med att det här är den reformambition vi kunnat enas kring. Det är det vi kommer att kunna genomföra. Vi kan inte inteckna mer än vi nu har lovat, säger Fredrik Reinfeldt.

Av de nästan 13 skarpa miljarderna är en del öronmärkt för Sveriges pensionärer.

– Vi lovar 3 miljarder i skarpa löften går till skattelättnader i huvudsak till ålderspensionärer, säger Fredrik Reinfeldt.

Höjd pensionsålder

Med alliansen som vinnare höjs även pensionsåldern för de som vill jobba längre – från 67 till 69 år.

– Vi har haft en stel syn på när människor ska sluta jobba och gå i pension, men på senare tid har det luckrats upp och det är bra. Äldre människor avgör själva när de vill gå i pension. Vi ökar möjligheten ytterligare att vara kvar, från 67 år till 69, säger Jan Björklund.

För att pensionsåldern ska kunna höjas måste dock Socialdemokraterna ge sitt godkännande, då de var med att skapa de nuvarande pensionsreglerna.

– Men vi har inga skäl att tro att de skulle vara negativa till detta. När allmänna folkpensionen infördes var det så att nästan ingen levde till de skulle gå i pension. Det har nu ändrats, säger Göran Hägglund.

Höjda skatter

Att punktskatten på bland annat cigaretter höjs med åtta procent ska ge inkomster på 700 miljoner kronor. Skattenhöjningen med 13 procent på bland annat öl och vin väntas ge 1,1 miljard kronor.

Dessutom vill alliansen fortsätta att sälja ut de statliga bolagen – och några av våra största företag står överst på listan.

– Vi tycker inte att det är statens huvudsakliga affärsidé att äga bolag. Det finns tre företag som står högst på listan. Det är Telia Sonera, Nordea och SBAB, säger Maud Olofsson.

Nytt lärlingssystem

Alliansen vill även sälja ut delar av energijätten Vattenfall.

– Vi vill vara majoritetsägare i Vattenfall, men kan överväga att släppa in andra ägare, säger Maud Olofsson.

För att underlätta för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden vill alliansen införa 18 månaders lärlingsanställning.

– Vi vill gå över till en europeisk modell med lärlingssystem så att ungdomar ska ges nya chanser. Det är obergripligt att Sverige valde bort lärlingsutbildningar, säger skolminister Jan Björklund.

FAKTA

Alliansens valmanifest

Ett jobbskatteavdrag som kostar tolv miljarder och en höjd skiktgräns för statlig beskattning, som kostar tre miljarder kronor.

Punktskatten på bland annat cigaretter höjs med åtta procent. Skatten på alkohol höjs med 13 procent på bland annat öl och vin.

Höjd skiktgräns för statlig beskattning.

En skattereduktion för gåvor.

Alliansen vill att rätten att kvarstå i anställning ska gälla till 69 år i ställer för 67 år.

Fortsatt utförsäljning av de statliga bolagen. Telia Sonera, Nordea och SBAB står högst på alliansens försäljningslista.

Men LKAB ska fortsätta vara ett av staten helägt bolag. Inga förändringar ska ske av statens ägande i Apotek AB.

En statlig fond för investeringar i Norrlands inland ska inrättas.

Plikten att anmäla vård av sjukt barn samma dag som barnet insjuknar tas bort.

Föräldrar ska kunna vara föräldralediga samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår.

Betygen förs ner på mellanstadiet är viktigt och kompletteras med nationella prov i årskurs sex.

Koldioxidskatten kommer inte att höjas under kommande mandatperiod.

Avdragsrätt för gåvor till vissa ideella organisationer.

Höjt studiemedlet genom att öka lånedelen med 500 kronor per månad.