Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Sjukvården

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Ska vinst inom sjukvården förbjudas?

S: Nej, de vill öka kvalitetskraven i stället. S vill säkra att skatten går till vård och inte till vinst.

MP: Nej, men offentligtägda sjukhus ska inte överlåtas eller säljas till vinstutdelande aktörer.

V: Ja, Vänsterpartiet vill ha en offentligtfinansierad och driven vård.

Nej, möjligheten att ta ut vinst är ofta en förutsättning för att företagen ska vilja investera i bättre vård. Det är innehållet, kvalitén och bemötandet av patienterna som är det viktigaste, inte ägandeform. Det viktiga är att landstingen är kompetenta beställare av vård och att Socialstyrelsen har en skarp tillsyn över vårdens resultat.

Nej, men vinsten ska återföras till verksamheten.

Nej.

Nej, viktigare är att jämföra och publi- cera vårddata.

Bör det finnas en tidsgräns för hur snabbt patienter ska få vård på akutmottagningar?

S: Ja, det är rimligt med en garanti som säkerställer vård inom 4 timmar.

MP: Ja, för både patienter och personal kan det vara önskvärt. Landstingen bör dock bestämma själva.

V: Nej, en prioritering måste alltid göras utifrån hur allvarligt skadade patienterna är.

Nej, men för människor som bedöms vara i behov av vård på akutmottagningen bör målet vara att ingen ska behöva vänta längre än fyra timmar på att få ett omhändertagande. Det är också viktigt att utveckla arbetssätten i vården för att säkra att alla patienter får en kvalificerad första bedömning.

Ja.

Ja.

Nej, men publicera nöjdhets- och väntetidsdata.

Efter beslut om behandling är du garanterad att få den inom 90 dagar. Bör garantitiden kortas?

S: Ja, den bör kortas, men först måste dagens garanti uppfyllas för alla patienter.

MP: Ja, delvis. För viss slags behandling kan det vara aktuellt, men knappast generellt.

V: Ja, i många fall är 90 dagar en lång tid.

Ja, vårdköer är en förlust både för den som tvingas vänta på vård och för samhället i stort. Alliansen har därför satsat på att korta väntetiderna i vården. Under mandatperioden har antalet patienter som tvingas vänta alltför länge på behandling eller operation minskat med 82 procent, det är viktigt att det arbetet får fortsätta, enligt Alliansen.

Ja.

Ja.

Nej, rätta till informations- systemen i stället.

Ska landstingen tvingas erbjuda patienter vård utomlands, om de inte själva kan ge den?

S: Nej, alla landsting har ansvar att klara vårdgarantin. Vård utomlands ska vara möjlig, men snabb vård ska erbjudas i annat landsting om inte garantin hålls.

MP: Ja, om det är angelägen vård, som inte kan ges i landstingen.

V: Nej.

Ja, landstingen har ansvaret för att erbjuda människor den vård de behöver. Om de i något fall inte har möjlighet att erbjuda den inom landstinget, ska patienten erbjudas vård i annat landsting eller utomlands. Patienternas rätt till vård måste alltid komma i första hand.

Nej, i första hand i annat landsting.

Nej, i första hand ska de bekosta vård i andra landsting.

Det kan vi tänka oss.

Högkostnadsskyddet för läkemedel är 1 800 kronor i dag. Ska nivån sänkas?

S: Nej, dagens gräns ger ett bra skydd, andra förbättringar i vården är mer angelägna.

MP: Nej, däremot ska situationen för multisjuka ses över, de kan ha mycket höga kostnader på flera områden.

V: Nej, nivån är bra.

Nej, inte i dagsläget. Men det är viktigt att samhället tar ett ansvar för att alla har råd att hämta ut sina läkemedel.

Nej.

Ja, på sikt.

Nej, korta patenttiderna på läkemedel i stället.

Läs mer
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet