Dagens namn: Klemens
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Jobben

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Ska lagen om anställningsskydd ändras?

S + MP: Nej.

V: Ja. Vill ta bort tvåpersonsundantaget i småföretag, stärka återanställningsrätten och begränsa visstidsanställningarna.

Nej. Alliansen tycker att arbetsrätten fungerar "i stort sett bra". Eventuella framtida justeringar bör ske efter samråd med parterna.

Nej.

Ja. Fem turord- ningsundantag för alla företag.

Nej.

Ska det bli billigare för småföretag att anställa?

Ja. Vill sänka arbetsgivaravgifterna med 2 procentenheter 2011 och 6 procentenheter 2012 upp till en lön på 900 000 kronor. För företag med 2–3 anställda innebär det sänkta kostnader om cirka 50 000 kronor. De rödgröna vill också sänka kostnaderna för att anställa unga arbetslösa och se över små företags sjuklönekostnader.

Ja, svarar alliansen utan att gå in på hur. Under mandatperioden har de redan genomfört flera reformer, bland annat skattelättnader och extra sänkning av arbetsgivaravgifterna för den som anställer unga och andra med svag förankring på arbetsmarknaden.

Ja.

Ja. Schablonavdrag, sänkt arbetsgivaravgift.

Svarar ej på frågan. Men vill "underlätta rekrytering på nätet".

Är det för krångligt att starta och driva företag i Sverige i dag?

Ja. Har målet att minska det administrativa arbetet med 25 procent.

Ja. Vill genomföra 1 000 förenklingar för både små och stora företag, ett arbete som redan inletts.

Ja, när gäller småföretag.

Ja.

Ja. Enklare blanketter och dygnsöppna myndigheter.

Bör arbetsgivare som anställer arbetslösa ungdomar få en skattereduktion?

Ja. Vill ha ett första jobbet-avdrag för arbetslösa ungdomar. Arbetsgivare som anställer dem ska få en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften. För långtidsarbetslösa ungdomar ska reduktionen kunna kombineras med befintliga stöd.

Ja. Alliansen vill behålla halverad arbetsgivaravgift för alla under 26 år. Kostnaden att anställa en ung barnskötare har därmedminskat med 34 000 kronor per år. Den som anställer en långtidsarbetslös får ytterligare sänkning genom nystartsjobben.

Ja.

Ja. Ungdomsrabatt på arbetsgivar- avgiften.

Ja.

Ska positiv särbehandling användas för att minska arbetslösheten bland invandrare?

S: Nej, i stället "kraftfulla insatser" mot diskriminering.

MP: Nej, arbetsgivare ska i stället uppmuntras att arbeta för ökad mångfald.

V: Nej, men kräver att arbetsgivare har handlingsplaner för etnisk mångfald.

Nej. Har i stället infört instegsjobb och nystartsjobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Men anser att det behövs fler insatser, oklart vilka.

Ja.

Nej.

Nej.

Läs mer
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet