Dagens namn: Lukas
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Miljön

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Behövs statliga satsningar på grön teknik för att skapa fler jobb?

Ja. Vill göra omfattande satsningar på investeringar i infrastruktur, bostäder och förnybar energi – för nya jobb och klimatomställning i dag och för konkurrenskraft och uthållig tillväxt i framtiden. Totalt satsar de rödgröna 11,4 miljarder kronor 2011–2012.

Ja. Statliga stimulanser kan behövas för demonstration eller kommersialisering av grön teknink som ännu inte är gångbar på marknaden. Alliansen har gett särskilt stöd till solceller, hållbara städer och biogas. Genom rätt satsningar kan vi både få tillväxt och minska klimatpåverkan.

Nej.

Ja, på miljöforskning.

Nej, men ta bort patent systemet. Det kostar inget.

Ska Sverige sänka utsläppen av koldioxid mer än vad vi kommit överens med andra EU-länder om?

Ja, vi bör leda omställningen för framtidens gröna jobb. Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska med 45 procent till 2020. Målet omfattar varken de sektorer som handlar med utsläppsrätter eller åtgärder i andra länder.

Ja. Sverige har i dag den mest ambitiösa klimatpolitiken i världen, enligt alliansen, med ett mål på 40 procent utsläppsminskning till år 2020 och inga nettoutsläpp i atmosfären 2050. Sveriges politik är betydligt mer ambitiös än övriga EU-länders, anser alliansen.

Ja.

Nej, det är bättre att satsa på kärnkraft.

Nej, men ett reducerat patentsystem sänker utsläppen.

Tillverkare och importörer är ansvariga för kemikalieinnehållet i varor. Bör ansvaret tas över av staten?

S: Nej, men staten ska ställa hårdare krav och förbjuda kemikalier som vi inte vet är säkra.

MP: Nej. Däremot bör staten skärpa tillsynen, och stödet till kommunernas tillsyn.

V: Nej, bevisbördan, att kemikalien inte är skadlig, ska ligga på företagen som säljer den.

Nej. Staten ska ställa krav på utfasning och information, men tillverkare och importörer ska ta ansvar för sina produkter. Därigenom ges också incitament till förändring och konsumentinformation. Alliansen har totalförbjudit kvicksilver i Sverige.

Nej.

Nej.

Det kan vi tänka oss.

Ska försäljning och odling av genmodifierade växter förbjudas i Sverige?

S: Nej. Men GMO-grödor ska godkännas endast om de är säkra. Oavsiktlig spridning ska förhindras och varor ska märkas.

MP: Ja. MP vill inte heller ha produkter från djur som ätit genmodifierat foder. Sverige bör motverka GMO inom EU.

V: Ja. Som ett led mot ett nationellt förbud vill V ha en märkning där GMO ingår i livsmedelskedjan.

Nej. Det finns lagar som reglerar om genmodifierade växter ska vara tillåtna eller inte. Det görs alltid en bedömning av om en enskild genmodifierad gröda är skadlig för miljön eller människors och djurs hälsa. Är den skadlig ska den förbjudas – annars ska den vara tillåten att sälja.

Nej.

Nej, men verksamheten skall vara hårt reglerad.

Kan varken svara ja eller nej.

Ska alla bensinmackar tvingas att sälja biogas??

Nej. Men med de rödgröna Klimatinvesteringsprogram finns möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik i hela landet. Pengarna kan gå till investeringar i bioenergi, till exempel teknik för produktion av biogas. Biogasen har stor potential som lokalt producerat bränsle för kollektivtrafik.

Nej. Alliansen arbetar för att Sverige år 2030 har en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, men verktygen för att nå dit bör i huvudsak vara teknikneutrala. Alliansen har dock utvidgat och förlängt det särskilda stödet till etablerandet av biogasmackar.

Ja.

Nej.

Det kanvi tänka oss.

Läs mer
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet