Dagens namn: Cecilia, Sissela
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Skolan

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Ska betyg delas ut från sjätte klass?

Nej. Betyg i grundskolan ska finnas från årskurs sju.

Ja. Med tidigare betyg får elever och föräldrar ett viktigt kvitto på vad som går bra eller dåligt i skolan. Det ökar också möjligheterna att ge extra stöd eller hjälp till de elever som behöver det.

Nej.

Ja.

Nej. Viktigare att man börjar med IT i första klass.

Behöver Komvux tilldelas mer resurser?

Ja, de rödgröna vill öka antalet platser med 7 500. Idag är en avslutad gymnasieutbildning ett krav för de allra flesta jobb. Komvux ger därmed människor en ny chans till utbildning och jobb.

Ja, eventuellt.Alliansen har ökat resurserna till komvux. I år har vuxenutbildningen och yrkeshögskolan fått nästan en miljard kronor mer än 2006. Om det behövs ytterligare satsningar beror på hur läget på arbetsmarknaden utvecklas.

Ja.

Ja.

Kan inte svara varken ja eller nej.

Ska eleverna få ordningsomdömen?

Nej. Betyg ska mäta vad eleven kan, inte hur en vuxen tycker att eleven uppför sig.

Ja. Om skolorna vill det. Alliansen har infört skriftliga omdömen från årskurs ett. Omdömet får även innehålla information om elevens sociala utveckling, ett slags ordningsomdöme.

Nej.

Ja.

Nej. Uppmuntra elever att inte rätta sig in i ledet.

Behövs fler speciallärare för svaga elever i de svenska skolorna?

Ja, det behövs mer resurser till skolan. Fler speciallärare behövs särskilt för svaga elever.

Ja. Alliansen har återskapat speciallärarutbildningen som Socialdemokraterna avskaffade på 1980-talet. Det ger skolor möjlighet att anställa utbildade speciallärare och därmed möjlighet att ge extra stöd eller hjälp till elever som behöver det.

Ja.

Ja, generellt sett behövs det fler vuxna i skolan.

Nej, låt elever söka kunskap på sätt som passar dem.

Ska religiösa friskolor förbjudas?

S: Nej. Men undervisningen måste vara vetenskapligt baserad och inte religiöst färgad. Samma läroplan ska gälla alla skolor.

MP: Nej, det går inte enligt Europakonventionen. Men undervisningen får inte påverkas av att det är en religiös huvudman för skolan.

V: Nej, men utbildningen i alla skolor ska vara fri från religiösa inslag.

Nej. Friskolor med olika inriktning är ett viktigt komplement till den kommunala skolan. Men självklart ska alla skolor, kommunala och fristående, följa de lagar och regler som gäller för skolväsendet, inklusive skolans värdegrund. Därför har alliansen infört en statlig skolinspektion som fått utökade resurser att granska samtliga skolor.

Ja.

Ja, skolor som riskerar att leda till ökad segregering.

Nej. Men fri tillgång till information är ett krav.

Läs mer
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet