Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Ekonomi

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Bör det finnas en gräns för hur länge man får vara sjukskriven?

Nej. Välfärden bygger på att alla som kan arbeta ska göra det. Men de som blir sjuka och inte kan arbeta, ska ha rätt till en snabb och individuellt utformad rehabilitering. Under den tiden ska den sjuke ha rätt till ekonomisk ersättning, även om han eller hon är sjuk en längre tid. Stupstocken i sjukförsäkringen ska avskaffas.

Ja, för alla som har förutsättningar att komma tillbaka i jobb. Inte för dem som har en allvarlig sjukdom och saknar arbetsförmåga. Det ska även framöver finnas en rätt till sjukersättning, utan tidsgräns och oberoende av ålder, för dem som permanent saknar arbetsförmåga. Den nya sjukförsäkringen har halverat antalet sjukskrivna, enligt alliansen.

Nej.

Ja.

Det kan vi tänka oss.

Ska taket i a-kassan höjas?

Ja. De rödgröna vill höja taket för högsta dagpenningen till 930 kronor i april 2011 och 950 kronor i januari 2012. Ersättningsnivån höjs till 80 procent under hela perioden. Efter 100 dagar trappas taket ned med 150 kronor om dagen. Målet är att minst 80 procent av de arbetslösa ska få minst 80 procent av sin tidigare lön i ersättning.

Ja, på sikt. I takt med stigande löner är det på sikt önskvärt att höja taket. När och hur mycket beror på vad ekonomin tillåter.

Ja, det ska motsvara 80 procent av inkomsten.

Ja. Till 930 kronor 2011 och 950 kronor från 2012.

Det kan vi tänka oss.

Ska fler statliga företag säljas?

S: Ja, eventuellt. Skattebetalarnas pengar ska alltid hanteras ansvarsfullt. Eventuell försäljning av statliga företag ska prövas från fall till fall.

MP: Ja, SAS. Men inga andra företag.

V: Nej, utförsäljningen har redan gått för långt.

Ja. Det är inte statens uppgift att driva företag som verkar på konkurrensutsatta marknader. Alliansen kommer att fortsätta att minska statens ägande i vissa bolag.

Nej.

Nej, i alla fall inte av principiella skäl.

Det kan vi tänka oss.

Bör Sverige folkomrösta om att byta kronan mot euro?

Nej. Den svenska folkomröstningen hösten 2003 gav ett klart utslag. Svenska folket ville inte byta kronan mot euron. De rödgröna partierna anser därför att folkomröstningsresultatet måste respekteras och motsätter sig en ny folkomröstning under nästa mandatperiod.

Kan inte svara varken ja eller nej, men att byta kronan mot euron kan bara bli aktuellt efter en ny folkomröstning, enligt alliansen.

Nej.

Nej, det har vi redan gjort.

Det kan vi tänka oss.

Bör bankernas utlåningsregler skärpas för att undvika framtida finanskriser?

Kan inte svara varken ja eller nej, men stramare reglering och tillsyn är nödvändiga för att skydda samhällsekonomin. De rödgröna vill att alla finansiellainstitutioner som erbjuder krediter till konsumenter ska stå under Finansinspektionens tillsyn.

Ja. Alliansen vill ha tydligare regler för tillsyn och kontroll över banker och finansinstitut. Ett sådant arbete pågår bland annat på EU-nivå där Sverige är pådrivande. Vi har också inrättat en stabilitetsfond som bankerna betalar till. Fonden ska kunna användas vid eventuella framtida kriser och ska säkra att skattebetalarna hålls skadeslösa.

Ja.

Ja, men nuvarande lagförslag är tillräckligt.

Det kan vi tänka oss.

Läs mer
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet