Dagens namn: Cecilia, Sissela
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Invandring/flyktingar

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Ska flyktingar som gömmer sig ha rätt till sjukvård på samma villkor som svenska medborgare?

S: Kan inte svara varken ja eller nej, men i vården för människor som lever papperslösa i Sverige ska öka. Alla barn i Sverige ska ha rätt till vård på lika villkor.

MP: Ja, papperslösa ska ha rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård. Det är en mänsklig rättighet.

V: Ja. Rätt till vård är en mänsklig rättighet.

Kan inte svara varken ja elle nej, men alliansregeringen ser nu över hur personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska få vård och på vilka villkor.

Ja.

Nej, flyktingar behöver inte gömma sig.

Ja, alla har rätt till vård även om man vill vara anonym.

De senaste åren har Sverige tagit emot som högst 1 900 kvotflyktingar om året. Bör vi ta emot fler?

S: Nej, dagens nivå är rimlig.

MP: Ja, vi anser att Sveriges åtagande kan ökas samt att fler länder i EU bör ta emot fler kvotflyktingar.

V: Ja, fler än vad vi tar emot idag och det ska inte påverka möjligheten att söka asyl på plats.

Nej, men alliansen har ökat antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot och i år är det 1 900 personer. Vi menar att FN:s flyktingkvotsystem är en bra metod för att kunna ge människor i flyktingläger och människor som är i stort behov av skydd en fristad. Alliansen vill att samtliga EU-länder ska ta emot kvotflyktingar.

Ja.

Nej. Däremot ska vi öka stödet till UNHCR.

Det kan vi tänka oss.

Ska barnhem byggas i Afghanistan dit ensamkommande flyktingbarn sänds, i stället för att få stanna här?

S: Nej. Däremot har Sverige och omvärlden ett långsiktigt ansvar för återvändande och uppbyggande av Afghanistan.

MP: Nej. Vi borde inrikta oss på att skapa ett gott mottagande för ensamkommande flyktingbarn i Sverige istället.

V: Nej. Barn som har flytt hit har rätt till skydd undan kriget.

Nej. Alla ensamkommande barn som har skyddsbehov ska få stanna i Sverige. Däremot har alliansen gett Migrationsverket i uppdrag att förbättra sitt arbete med att hjälpa de barn som ska återvända till sina hemländer eftersom de inte anses ha behov av skydd i Sverige.

Nej.

Ja.

Det kan vi tänka oss.

Ska det ställas försörjningskrav för anhöriginvandring?

S: Nej. Anhöriginvandringen är begränsad till make/maka och minderåriga barn. Separera inte dessa genom ett försörjningskrav.

MP: Nej, att förenas med sin familj är en förutsättning för att kunna påbörja ett nytt liv i Sverige.

V: Nej. Människor har rätt att vara med sin familj. Att leva åtskilda försvårar integration.

Ja. Alliansen har infört ett försörjningskrav som innebär att den som kommit till Sverige och vill att anhöriga ska få uppehållstillstånd i vissa fall först måste ordna arbete och bostad. Inga barn eller barnfamiljer omfattas dock av kravet.

Nej.

Ja. Men reella krav till skillnad från urvattnade symbolkrav.

Det kan vi tänka oss.

Ska det ställas särskilda krav för att få svenskt medborgarskap?

S: Ja, redan i dag sker en prövning. Medborgarskapet är en viktig signal till den som ska leva sitt liv i Sverige att vi vill att hon/han tar del i samhälle.

MP: Ja, de krav som ställs i dag är överlag rimliga, MP vill sänka bosättningskravet till tre år.

V: Nej, inga nya krav bör införas. Kostnaden för ansökan om medborgarskap bör tas bort.

Ja. För svenskt medborgarskap ställs det i dag krav på styrkt identitet, på att man inte har begått allvarliga brott och på att man har vistats i Sverige en längre tid. Det är viktigt att tydliggöra och uppvärdera medborgarskapets betydelse och betona både rättigheter och skyldigheter som följer av det.

Nej.

Ja. Kunskaper om språk, vår historia och våra normer.

Ja men detdet ska inte ställas hårdare krav än i grannländer.

Läs mer
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet