Dagens namn: Evert, Eilert
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Pensionärer

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Ska man ha rätt att jobba kvar efter att man har fyllt 67 år?

S: Kan inte svara ja eller nej, men tycker att det är bra att många äldre är friska och vill fortsätta jobba.

MP: Ja, vill öppna för flexiblare pensionsålder.

V: Nej, Las ska inte ändras på denna punkt, det kan bli ett tvång att arbeta på grund av dålig pension.

Ja. Rätten att kvarstå i anställning ska gälla till 69 år, i stället för till 67 år som i dag. Reformen ska genomföras kommande mandatperiod.

Ja, upp till 70 år.

Ja.

Det kan vi tänka oss.

Är ni beredda att straffa kommuner som inte ger äldre gifta par gemensam bostad i särskilda boenden?

S: Ja, vill ha en parbo-garanti.

MP: Kan inte svara ja eller nej, men är positiva till parbogaranti.

V: Kan inte svara ja eller nej, men vill lagstifta om rätten att bo ihop.

Kan inte svara ja eller nej. Alliansen mål är att lösa detta problem genom en parboendegaranti så att alla äldre par som önskar kan fortsätta bo tillsammans.

Ja.

Ja.

Det kan vi tänka oss.

Ska pensionssystemet ändras så att pensionerna aldrig kan sänkas?

S: Nej. Pensionssystemet måste vara hållbart för dagens och morgondagens pensionärer.

MP: Nej, vill se över pensionssystemet, men kan inte utlova att pensionerna aldrig kan sänkas.

V: Nej, inkomstpensionen ska stärkas med framtida PPM-avgifter, bromsen tas bort. Då minimeras risken.

Nej. Pensionen är kopplad till tillväxten, och pensionärerna får ta del av ökade inkomster hos dem som arbetar genom högre pensioner. Inbetalda avgifter betalar samma års utbetalningar. Därför är det viktigt också för pensionärerna att ekonomin växer, anser alliansen.

Ja.

Nej, anser att bromsen i pensionssystemet är nödvändig.

Det kan vi tänka oss.

Vill ni satsa mer pengar till kommunerna så att de kan anställa mer personal i äldreomsorgen?

Ja, de rödgröna satsar 12 miljarder kronor mer de närmaste två åren. De föreslår en generationsväxling i äldreomsorgen eftersom det snart är brist på kvalificerad arbetskraft. Vill höja utbildningsnivån och ge unga som utbildat sig för vård och omsorg en väg in i arbetslivet. Programmet omfattar cirka 3 000 helårsplatser.

Ja. I år har kommunerna fått ett tillfälligt stöd på 17 miljarder. 2011 höjs statsbidraget permanent med fem miljarder för att främja sysselsättningen.

Ja.

Ja.

Det kan vi tänka oss.

Ska anhöriga som vårdar närstående få lön av kommunen?

S: Nej, inte lön, men enligt lag ska de få stöd av kommunen. Det kan innebära avlösning eller visst ekonomiskt stöd.

MP: Nej, men större möjlighet till närståendepenning inom socialförsäkringen.

V: Nej, inte automatiskt. Anhöriga ska ha individuellt stöd.

Ja. Kommunerna kan erbjuda anhöriganställning eller hemvårdsbidrag och beslutar själva om sådana stödformer. I socialförsäkringen finns vårdbidrag och ersättning för närståendevård som från 1 januari utökats från 60 dagar till 100.

Ja.

Ja, nuvarande nivåer bör höjas med minst 10 procent.

Det kan vi tänka oss.

Läs mer
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet