Dagens namn: Henrik
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Sociala frågor

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Ska försörjnings­stödet (socialbidragen) höjas?

S: Nej, men beloppet ska liksom i?dag justeras upp varje år med inflationen.

MP: Kan varken svara ja eller nej. MP har inte drivit frågan om höjd riksnorm. Eventuellt kan mer behöva ingå – det bör ses över.

V: Ja, det är för lågt. Lokala resor ska ingå i normen.

Kan varken svara ja eller nej. Men alliansen poängterar att socialbidragsnormen justeras vid behov för att säker­ställa att den som får socialbidrag kan få en skälig levnadsnivå. Det ekonomiska biståndet ska vara ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem.

Ja.

Ja.

Nej. Men dator bör ingå i stödnormen.

Bör straffet för langning av alkohol till unga skärpas?

S: Ja, det är ett område där straffskärpning kan ge goda resultat.

MP: Ja, tillgången till alkohol måste minska.

V: Nej. Man bör i stället jobba för att förbudet efterlevs ­bättre och att de som bryter mot det döms.

Nej. Redan i dag är straffen kännbara. Alliansen har presenterat en ny alko­hollag, där tillsynen och reglerna kring unga och alkohol skärps.

Ja.

Ja.

”Det kan vi tänka oss.”

Ska den som får socialbidrag kunna tvingas att delta i arbete eller praktik?

S: Ja, så är det redan idag, det ska alltid ske i ordnade former med justa villkor.

MP: Nej. Tvång är fel väg. Insatser ska stärka individers förutsättningar, inget annat.

V: Ja, och det är redan krav i dag på att aktivt söka och ta jobb.

Ja. Arbete skapar delaktighet i samhället, och alla som vill och kan arbeta ska också ha möjlighet att göra det. Många kommuner ställer redan i dag krav på aktiviteter. Den som är sjuk eller som inte kan jobba av någon annan anledning ska inte tvingas till arbete, utan få det stöd den behöver.

Nej.

Ja.

”Det kan vi tänka oss.”

Ska tandvård bli lika billig som all annan sjukvård för patienten?

Ja, på sikt. Till att börja med vill de rödgröna införa gratis tandvård för unga mellan 19 och 24. Dessutom ska tandvårdschecken till äldre mellan 65 och 74 år höjas från dagens 300 kronor till 600 kronor.

Nej. Men alliansen har fördubblat det statliga tandvårdsstödet. Alla mellan 20 och 30 år får en check på 300 kronor per år för tandläkarbesök. De över 30 får 150 kronor per år. Ett högkostnadsskydd har införts för dem som har omfattande behov. Kostnaderna för tandläkarbesök har sjunkit, särskilt för dem med stora behov.

Ja.

Ja, på sikt. ”Munnen är en del av kroppen.”

”Det kan vi tänka oss.”

Ska kommunerna tvingas bygga ungdomslägenheter?

Nej. Men de rödgröna vill skärpa det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen för att öka tillgången på bostäder, exempelvis för ungdomar. Vill också ha investeringsstöd för byggande av hyresrätter.

Nej. Alliansen utgår ifrån att det skapas förutsättningar för byggandet utan tvång från staten. Många ungdomar söker ofta mindre och billiga lägenheter i befintliga hyreshus. För att de lägenheterna ska bli lediga är det därför viktigt att det byggs mer.

Ja.

Nej.

”Det kan vi tänka oss.”

Läs mer
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet