Dagens namn: Agnes, Agneta
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Brottslighet

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Ska poliserna bli fler?

S: Kan varken svara ja eller nej. Viktigast är att få en effektiv polis. Då behövs även civilanställda.

MP: Nej. Däremot behöver rättssäkerheten för brottsoffer stärkas.

V: Nej. Nu behöver resten av rättsväsendet hänga med, framför allt kriminalvården.

Nej. I år finns 20 000 poliser, nästan 3 000 fler än 2006. Så många har Sverige aldrig tidigare haft. Det viktiga nu är att polisen blir mer synlig och effektiv. Det är också viktigt att hela rättskedjan fungerar, från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård.

Nej.

Ja.

Kan varken svara ja eller nej.

Ska polisen få publicera bilder på misstänkta brottslingar för att få in tips?

S: Kan varken svara ja eller nej. Att offentliggöra misstänkta utan att de är dömda är integritetskränkande. Det finns dock fall av grov brottslighet där polisen kan behöva tips. Frågan bör utredas noggrant.

MP: Nej, men frågan bör utredas.

V: Nej. Det kan drabba oskyldiga otroligt hårt om misstanken visar sig felaktig.

Ja. Vill se över möjligheten för polisen att i vissa fall få publicera sådana bilder. Det skulle kunna handla om övervakningsbilder från ett grovt rån, som har visat sig svårt att klara upp. Samtidigt är det viktigt att se till att oskyldiga inte hängs ut vid bildpubliceringar.

Nej.

Ja.

Kan varken svara ja eller nej.

Bör straffen för insiderbrott inom den finansiella sektorn skärpas?

S: Ja, det är dags att se över insiderlagstiftningen från 2005. Skärpta straff kan vara en del av den.

MP: Ja, finansbrotten skadar vår ekonomi och välfärd.

V: Ja, och dessutom behöver ekonomisk brottslighet prioriteras högre av rättsväsendet.

Nej. Höjda straff är inte lösningen. Det som behövs är tuffare lagstiftning för vad som är insiderbrott. Det är fortfarande alldeles för lätt att undkomma straff. Nya lagar om ökade möjligheter att ta brottsvinster i beslag bidrar till en bättre ekobrottsbekämpning.

Ja.

Ja.

Det kan vi tänka oss.

Ska våldtäktsmän som återfaller i brott kastreras kemiskt?

S: Nej, frivillig kastrering finns redan. Tvångskastrering strider mot de mänskliga rättigheterna.

MP: Nej, samhället måste ta ett ansvar för att våldtäktsmän får behandling i kriminalvården.

V: Nej. Det är en form av kroppsbestraffning som inte ska förekomma i ett civiliserat samhälle.

Nej. Däremot behövs en serie insatser för färre återfall i sexualbrott. Rekordmånga dömda får nu behandling i kriminalvården. Alliansen har skärpt straffen för grova våldsbrott och återfall i brott. Nu överväger de obligatorisk behandling och obligatorisk eftervård för sexualbrottslingar med hög återfallsrisk.

Nej.

Nej. Införande av verkliga livstidsstraff är bättre.

Nej. Kroppslig bestraffning är barbariskt.

Bör straffskalan för rattfulla som kör ihjäl någon skärpas?

S: Kan varken svara ja eller nej, men vill se två nya straff: Vållande till annans död och vållande till kroppsskada eller sjukdom vid fordonstrafik.

MP: Ja, kanske. Öppna för en översyn av lagen.

V: Ja. V har drivit frågan i flera år och en skärpning gjordes våren 2010.

Den har redan skärpts under alliansens styre. Den 1 juli i år höjdes straffminimum till ett år för grovt vållande till annans död, där dödsfall till följd av grovt rattfylleri ingår.

Nej.

Ja.

Nej, men förbättra rättstolkningarna i domstolarna.

Läs mer
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet