Dagens namn: Helga, Olga
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Utrikesfrågor

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Ska Sverige ta hem alla soldater från Afghanistan i år?

Tillbakadragandet av den svenska styrkan ska påbörjas under inledningen av 2011. Hela truppen ska ha dragits tillbaka senast under första halvåret 2013.

Nej. Sverige är där på den afghanska regeringens inbjudan, med över 40 länder och med mandat från FN. Att lämna Afghanistan skulle kraftigt försämra säkerhetssituationen med följd att utvecklingen i landet hindras. Vårt engagemang är långsiktigt. Alliansen har ökat biståndet med 60 procent och det militära engagemanget har stärkts.

Ja.

Nej. Men vi ska börja avveckla i år.

Det kan vi tänka oss.

Ska Sverige gå med i Nato?

Nej. Den svenska militära alliansfriheten har tjänat och tjänar oss väl, anser de rödgröna. Det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria.

Nej. Sverige bygger säkerhet i samverkan med andra utan att vara medlem i någon militär allians. Ett svenskt medlemskap i Nato är inte aktuellt.

Nej.

Nej.

Det kan vi tänka oss.

Ska Sverige införa ett totalförbud mot export av vapen?

Nej. Men det finns flera brister i den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftningen. De rödgröna vill tillsätta en ny utredning om svensk vapen- export om de vinner valet. Vikten av demokrati och mänskliga rättigheter ska betonas.

Nej. Sverige ska ha en ansvarsfull, restriktiv och parlamentariskt välförankrad exportkontroll som säkerställer att landet bara säljer försvarsmateriel till godtagbara mottagare. Ett totalförbud skulle motverka Sveriges långsiktiga utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Ja.

Nej.

Nej. Men sluta exportera övervakningsutrustning till diktaturer.

Vill ni spara på försvaret?

Ja. Två miljarder kronor.

Nej. Alliansen anser att deras försvarsreformer skapar ett mer användbart försvar som kan försvara Sverige och delta i internationella insatser. Att spara på försvaret skulle omintetgöra omställningen, leda till sämre möjligheter att försvara Sverige och innebära mindre hjälp till de som drabbas av konflikter runtom i världen.

Ja.

Nej.

Nej. Men sluta exportera övervakningsutrustning till diktaturer.

Bör vi sänka biståndet till fattiga länder?

Nej. Minst en procent av BNI ska gå till bistånd. De rödgröna vill arbeta mer aktivt för att andra länder ökar sitt bistånd, speciellt i EU. För att kunna utrota fattigdomen och uppfylla FN:s millenniemål krävs en ambitiös utvecklingspolitik.

Nej. Sverige ska ha ett ambitiöst bistånd som gör nytta där det behövs allra mest. Under hela mandatperioden har biståndet varit 1 procent av BNI.

Ja, men vi har inte tagit ställning till summan.

Nej, vi vill öka försvarsbudgeten med 11,5 miljarder.

Nej. Men avveckla myndigheten FRA. Det frigör resurser.

Läs mer
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet