Dagens namn: Pontus, Marina
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010
Valets viktigaste frågor

I dag: Energin

Rödgröna

Peter Eriksson (Mp), Mona Sahlin (S), Maria Wetterstrand (Mp) och Lars Ohly (V)

Alliansen

Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD)

FI, Gudrun Schyman

Gudrun Schyman (F!)

SD, Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson (SD)

PP, Rick Falkvinge

Rick Falk- vinge (PP)

Ska kärnkraften avvecklas?

Ja, kärnkraften ska successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering.

Nej. Kärnkraft ger låga utsläpp av växthusgaser och kommer att vara en viktig del av svensk elproduktion under överskådlig tid. Därför ska befintliga reaktorer kunna ersättas av nya, men utan statliga subventioner. Samtidigt bör ett tredje ben, vid sidan av vatten- och kärnkraft, utvecklas för elförsörjningen i form av förnybar el.

Ja, nu.

Nej, den ska byggas ut.

Det kan vi tänka oss.

Krävs tydligare ägardirektiv till Vattenfall, där de tvingas satsa på förnybar energi i hela Europa?

Ja. Vattenfall behöver tydligare direktiv som ska öka investeringarna i förnybar energi. Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet och pådrivandei energiomställningen i Sverige och Europa.

Nej. Alliansen har gett Vattenfall tydligare ägardirektiv som säger att på de marknader där Vattenfall bedriver energiverksamhet, inte bara i Sverige, ska de tillhöra ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Ja.

Nej.

Det kan vi tänka oss.

Bör elpriset regleras annorlunda så att det inte rusar i höjden när det är kallt ute?

Ja. Ökande elpriser är tufft för hushållen och hotar jobben inom basindustrin. Åtgärder för stabilare prisbildning krävs. De rödgröna vill skärpa tillsynen över energibolagen och tillsätta en elpriskommission.

Nej. Sverige har en elmarknad utan prisreglering som är gemensam med de nordiska länderna. Elpriset bör styras av utbud och efterfrågan på el, vilket leder till lägre priser.

Ja.

Ja, vi vill utreda frågan.

Kan inte svara varken ja eller nej.

Bör villaägare få subventioner för att gå över till förnybar energi?

Ja. Rot-avdraget kommer att kompletteras med en särskild klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar som gemomför energieffektiviseringar. Rot-avdraget ska omfatta flerfamiljshus och anslagen till solvärme och solel ska utökas, anser S+MP+V.

Kan inte svara varken ja eller nej. När ny teknik ska introduceras, kan det ibland vara aktuellt att ge marknaden en extra skjuts. Men många investeringar av detta slag är redan utan subventioner lönsamma för villaägare, inte minst tack vare rot-avdraget.

Ja.

Nej.

Det kan vi tänka oss.

Ska skatten på el höjas ytterligare?

Nej, de rödgröna vill inte höja skatten på el.

Nej. Alliansen har inte höjt skatten på el under denna mandatperiod och vi har inga planer på någon sådan åtgärd i nuläget heller.

Ja.

Nej.

Det kan vi tänka oss.

Läs mer
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet