Dagens namn: Hilda, Hildur
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter / Valet 2010

Fredrik, vad är ditt valspråk?

Detta klipp finns inte längre på aftonbladet.se, men prova gärna Aftonbladet TV.

Reinfeldt grillas i 10 000-kronorsfrågan

Se partiledaren svara på läsarnas frågor.

Detta klipp finns inte längre på aftonbladet.se, men prova gärna Aftonbladet TV.

Här svarar statsministern på alla läsarnas frågor

Reinfeldt grillades i 10 000-kronorsfrågan.

PRIVAT

Brukar du prata med dig själv framför spegeln och öva in nya ansiktsuttryck, inför kommande intervjuer? :)

Inger Salomonsson, 41, Påarp

– Ja, det händer. Inte så ofta och jag står ibland utan spegel – ord är ju mitt verktyg. Ofta vill jag försöka förkorta det jag vill säga och då kan jag öva på det, ibland inför spegel, ibland inför mig själv.

– Min hustru är min bästa kritiker. Hon är stenhård.

Kungen har ”För Sverige i tiden”, hur skulle ditt valspråk lyda om den måste sammanfatta hela din politiska ståndpunkt?

Heidi Lahti, 35, Sundsvall

– (Skratt!) Det vi har jobbat efter är arbetslinjen: Att alla ska kunna få jobb efter egen arbetsförmåga. Det är det som har varit viktigast för regeringen.

Varför är Moderaterna ”hemliga Jönsson”, när det gäller vilka sponsorer man har med miljonplånböcker?

Lars-Erik Karlsson, 67, Eskilstuna

– Av det enkla skälet att då röjer vi den svenska valhemligheten. Men vi har en överenskommelse, alla sju riksdagspartierna, att vi har en öppen redovisning av vår ekonomi. Vi redovisar vilka donationer vi får, hur mycket och hur många som har givit och vi har som parti sedan väldigt långt tillbaka sagt att vi inte accepterar donationer från juridiska personer.

Ärligt nu Reinfeldt, vad tycker du om Anders Borgs hästsvans?

Nisse Nilsson, 42, Kalmar

– Jag tror att han trivs väldigt bra med den. Det är så det måste vara med frisyrer och olika saker som är personliga. Det är Anders grej och det ska han respekteras för.

– Det är fascinerande att se hur Anders, som har lett finansministrarnas arbete i EU, för fyra år sedan väckte en del frågor när han kom ned med ring i örat och hästsvans – men nu har han vunnit enorm respekt för sitt kunnande. Jag tror att de tycker att han är härlig med sina uttryck och samtidigt väldigt duktig.

Emma Wahlberg.   Emma Wahlberg. Föreställ dig tanken att du hade varit en arbetslös person som var tvungen att söka försörjningsstöd för att klara vardagen, vilket parti hade du då röstat på och varför?

Emma Wahlberg, 22, Harads

– Jag tycker att alla ska rösta på Moderaterna eftersom vi är bäst på jobben. Och den som ser till att det blir mer av jobb i samhället gör det ju mer troligt att man slipper hamna i beroende av försörjningsstöd. Den som röstar på dem som skapar jobb kommer se att ekonomin växer och att det därmed blir större förmåga att bära försörjningsstödsystemet.

POLITIK

Vad kommer ni att göra åt läkarbristen? Stafettläkare är DYRT och enligt Sveriges läkarförbund behövs 1 500 nya läkare akut.

Tobias Vikström, 37, Partille

– Jag skulle vilja hävda att Sverige har ganska gott om läkare, men stafettläkarna är ett exempel på att alla läkare inte vill bo och vara verksamma överallt i Sverige. Vi har försökt ställa oss frågan: Hur kan man med vårdvalsmodeller göra att olika sjukvårdskunniga kan ta emot patienter? Det behöver inte alltid vara en läkare, det kan vara en sjuksköterska som ger tips och råd och stöd. På det sättet får vi en bättre fördelning av sjukvårdens resurser och ökad tillgänglighet. Vi har också ökat läkarintaget och kommer därmed att få fler utbildade läkare.

Exakt vad ingår i det du kallar ”välfärdens kärna”?

Joe Mayer


10 000-KRONORSFRÅGAN: Vad är rättvist; att få det man förtjänar, få det man behöver eller att alla får lika mycket?

Niklas Löfgren, 41, Huddinge

– I så fall mest att få det man förtjänar. Av det enkla skälet att jag tror att ett samhälle byggs allra bäst om man får utvecklas utifrån sin egen förmåga och känner att det också belönas. Sedan måste man till det koppla ett samhälle som håller ihop genom att den som har större förmåga att skapa också delar med sig till andra.
– Då menar vi välfärdens verksamheter: sjukvård, skola, äldreomsorg, förskola, all personal. Vad vi inte menar är ersättningar i olika ersättningssystem som riktar sig till grupper som har arbetsförmåga.

Jag är 37 år, arbetslös, sjukskriven (kommer inte kunna jobba heltid på ett par år framöver), gift och mamma till fyra barn 6–12 år och en 18-åring. Motivera kortfattat – högst fyra rader – varför jag ska ge dig förtroendet att vara min statsminister.

Lena Sydh, 37, Sundborn

– Vi har förstärkt också din ekonomi: flerbarnstillägg, vi går nu till val på ökat bostadsbidrag, för att nämna ett par förbättringar. En politik för jobb är också det som klarar finansieringen av välfärdsåtagandena, det är väldigt viktigt för en fyrabarnsmor.

Vad tänker ni göra för oss som blivit orättvis behandlade och straffade av Försäkringskassan, tillsätter ni någon grupp som rättar till felen – eller?

Marie, 44, Huddinge

– Det är riktigt att det är vi som utformar reglerna, men där sitter människor av kött och blod som har sina uppfattningar och gör sina tolkningar – det leder ibland till rättsliga prövningar och det leder också alltid till behov att följa upp: Blev det som vi hade tänkt? Blir det så att vi får fler som kan söka sig till arbetsmarknaden, kanske till och med få ett jobb? Och viktigt för oss att säga: De som är för sjuka för att jobba ska vara fortsatt sjukskrivna.

– Det här var en stor och nödvändig reform. Vi hade 750 000 långtidssjukskrivna och förtidspensionerade, när regeringen tillträdde – nu har det fallit med över 200 000. Det har inneburit att livet har ställts på ända för enskilda individer, men då handlar det mer om att rätta till än att backa tillbaka till den passivitet vi hade tidigare.

Kim Hamström.   Kim Hamström. I skolorna finns väl utbildad personal som kämpar för barn och med föräldrar medan pressen för personalen blir allt högre och barngrupperna allt större. Du säger att du ska satsa på kvalitet i skolorna. Vad innebär kvalitet i skolorna för dig?

Kim Hamström, 29, Uppsala

– Kvalitet för mig, det är välutbildade lärare som trivs med sitt yrke och kan vara en auktoritet i sin roll, i bra, ändamålsenliga lokaler som skapar lugn och trygghet för en bra inlärningsmiljö. För elever som känner sig motiverade och har stöd både i skolan och hemma, för att utvecklas utifrån sin begåvning.EKONOMI

Vad tjänar jag på att pensionärer, fattiga, sjukskrivna och utförsäkrade får mindre pengar att leva på?

Johan Enström, 35, Luleå

– Det hoppas jag att de inte ska få. Vi får ju skattesänkningar bland annat för ålderspensionärer och om fler jobbar kan vi dessutom hålla uppe ersättningssystem till grupper som inte arbetar. Samhället hänger ju ihop så: Fler som jobbar – bättre möjligheter att orka med ålderspensioner och ersättningar.

Varför är inte barnbidraget inkomstprövat? Bostadsbidraget är inkomstbeprövat och tänk vad många kronor staten skulle spara. Moderaterna behöver ju tvätta bort stämpeln att de som har ska ha mer.

Kenneth Olsson, 45

– Barnbidraget är både ett av de bäst fördelningspolitiska och mest träffsäkra bidragssystem vi har. Fördelen med att det inte är inkomstprövat är att det då inte heller bygger in marginaleffekter, det vill säga att när du får höjd inkomst får du sjunkande bidrag. Det dämpar viljan till arbete. Därför är det bra att man har bidrag som är opåverkade av den egna inkomstnivån.

I politiska debatter och i intervjuer som rör den ekonomiska politiken ger du ofta exempel på hur denna gynnar låg- och medelinkomsttagare, sjuka och arbetslösa. Varför förekommer aldrig friska höginkomsttagare med trygga anställningar i dina exempel?

Alexander Nilsson, 30, Stockholm

– Av det enkla skälet att jag tycker att det är en större samhällsutmaning att försöka skapa drivkrafter för deltidsarbetande, lågavlönade att stå på egna ben med egna inkomster. Vi har valt att betona det, före att ta bort värnskatt eller att sänka marginalskatten för de mest högavlönade. Jag tror att det vi gör ger fler jobb än vad det skulle göra att rikta skattelättnader mot dem som tjänar allra mest.

Kan du ge mig ett rakt svar på varför ni borgare sänkt skatten mest för en tiondel av Sveriges rikaste befolkning?

Maria Sayeler, 16, Norrköping

– Det som har varit riktat till dem som har mycket är borttagandet av förmögenhetsskatten. Fastighetsskatten som vi har förändrat har också varit en skatteförändring som har gynnat dem som äger dyrare hus. I övrigt har de stora skattesänkningar vi har gjort inte den profilen utan är väl spritt över alla 4,4 miljoner löntagare i Sverige. Det vi nu föreslår är ju också skattelättnader för ålderspensionärer. Då menar jag att vi har fördelat detta mycket jämt över hela befolkningen.HISTORIA

Vad är den största skillnaden mellan de nya och de gamla moderaterna?

Matco

– De nya moderaterna har mer ställt frågan hur vi ska få jobb och haft det som huvudutgångspunkt. När vi har gjort det har vi förändrat mycket av vår skattepolitik – det är mindre av skattesänkningar, mer tydligt riktat mot låg- och normalinkomsttagare och handlar mer om inkomstskatter än andra skatter. Vi har också kommit att acceptera och vidareutveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen, när vi kanske tidigare mer tydligt ifrågasatte den.

– Vi är också mer pragmatiska, mer lyssnande och utvecklas mer med vår tid. Jag är väldigt glad att jag har fått leda Moderaterna i den här förändringen.

Vad tyckte du om Gudrun Schyman när hon brände upp 100 000 kronor?

Sofia Johansson, 25, Tidaholm

– Jag kände lite illamående inför detta. Jag tycker att det är obehagligt att man bränner pengar och jag tyckte att det fanns bättre saker man kunde ha gjort med 100 000 än att elda upp dem. Hon kunde ha givit dem till stöd för brottsofferarbete eller till andra insatser som möter de syften hon ville uppnå. Jag uppfattar det helt och hållet som ett medieanpassat sätt att försöka skapa utrymme.

Vad har varit det tuffaste uppdraget/frågan under din period som statsminister?

Towe Olsson, 19, Trensum

– Utan tvekan – att hantera finanskrisens verkningar hösten 2008. Först trodde vi inte att vi skulle känna av den oro som kom från USA, men det blev väldigt snabbt osäkerhet och instabilitet också i det svenska finansiella systemet. Det fanns kvällar och nätter när Anders Borg och jag samtalade, som vi undrade om vi inte var på väg att tippa över, ned i en finansiell härdsmälta. Nu blev det inte så, men det var de absolut tuffaste nätterna under den här mandatperioden.

Under dina fyra år i regeringen, vad tror du att du blir ihågkommen för?

Siw Söderberg, Boden

– Jag tror att vår arbetslinje kommer att bli kvar, lite beroende på hur det går i valet. Jag tror också att många minns hur vi hanterade en väldigt svår kris.

Vilket är det dummaste riksdagsbeslut ni har varit med och drivit igenom under den senaste mandatperioden? Motivera ditt svar.

Stefan Svensson, 41, Örnsköldsvik

– Vi har majoritetsstöd i riksdagen, så att de propositioner vi lägger är det som går igenom. Om jag skulle ha attityden att jag rangordnar det som dum, dummare, dummast borde jag förmodligen göra något annat. Jag har uppfattningen att det vi har gjort är rätt. Så jag kan inte nämna något som är dummast, inte av det vi nu har varit med om. Besluten är väl övervägda, vi har i vårt samarbete förhandlat fram dem.

– Sedan har genomförandet ibland blivit diskuterat och det kan gälla stora förändringar vi har gjort, av sjukförsäkringsreform, av FRA-lag och vi har haft anledning att lyssna på kritik och göra justeringar.SPORT & FRITID

Tomas Hammargård.   Tomas Hammargård. Under debatter används ofta motståndarens för- och efternamn som ett slags taktik för att trycka ner den personen. Till exempel: ”Varför, Mona Sahlin, säger du...?” Eller: ”Hur, Lars Ohly, kan det komma sig...?” Varför kan ni inte bara tilltala varandra som vanligt eller på ett trevligare sätt?

Tomas Hammargård, 33, Nacka

– Den frågan är rätt intressant, därför att jag – utan att kanske tänka på det så mycket – råkade säga ”Mona” i någon partiledardebatt i riksdagen och då reagerade Mona Sahlin väldigt starkt mot detta och tidningarna ägnade sig åt att försöka hävda att det var ett sätt av mig att använda någon sorts maktidé. Då sa hon att hon ville bli tilltalad ”Mona Sahlin” och då gör jag det. Jag skulle gärna, i en del sammanhang, använda förnamn, men jag lyssnar på hur enskilda vill ha det – mig får de gärna kalla vid förnamn.

Hej! Jag undrar vad ni tänker göra för alla ungdomar som är för unga för att komma in på olika uteställen, inte får ta hem kompisar på kvällar och helger och bara driver omkring utan något att göra. Vart tog alla ungdomsgårdar vägen?

Maria Lundqvist Atalay, 43, Huddinge

– Jag har föräldravandrat i olika delar av Stockholmsregionen och det finns kvar ungdomsgårdar. Det är dock inte alltid så att ungdomar själva tycker att det är så roligt på ungdomsgårdarna. Och det är synd om föräldrar stänger ungdomar ute från sina hem, för då är alternativen oftast få.

– Ungdomsgårdar är ett svar, idrottshallar, idrottsevenemang, bra fritidsaktiviteter, framför allt när det gäller luciavak och större helger – då har jag sett välfungerande sätt att suga åt sig ungdomar.

Handlar du rättvisemärkt?

Bo Karlsson, 48, Skara

– Det gör jag inte konsekvent, nej. Jag tänker naturligtvis på vad jag handlar men inte så.

Om ditt liv var en film, vilken genre skulle den vara och vilken titel skulle den filmen ha?

Camilla Lindblad, 37, Leksand

– Den skulle förmodligen heta ”Familjefadern” och vara en romantisk, men samtidigt verklighetsnära beskrivning av en familjefars olika ansträngningar att få livet att gå ihop.

– Jag har inte lovat någon tittarsuccé – men det är så mitt liv ser ut.

När ska det lagstiftas att gamla och dementa ska ha rätt till frisk luft varje dag? Så vitt jag vet har både kossor och intagna på fängelser denna rätt.

Peter Lappi, 43, Luleå

– Min uppfattning är att man numera försöker bygga äldreboenden och äldreomsorg och jobba med äldre så att de ska få komma ut. Det är viktigt att det finns resurser, tid och tillräckligt med personal som gör att man kan få komma ut och få lite frisk luft. Ett bra sätt att säkerställa det är att inte bygga äldreboenden så att de blir för stora.

– Ibland är det inte så att alla svar i samhället ska komma via lagstiftning. Jag tror mer på lokalt självbestämmande. Äldreomsorgen, när den är bra, styrs mycket av personal och anhöriga som befinner sig nära.

Sammanställning: Kerstin Nilsson och Camilla Sundell
SENASTE NYTT

Nyheter

Visa fler
Om Aftonbladet