”De rödgröna mest splittrade”

NYHETER

Alliansen verkar ha lyckats bäst i blockens kamp om att brännmärka motsidan för inre motsättningar.

I en ny undersökning från Skop anser en mycket klar majoritet att de rödgröna är mest splittrade.

Hela 74 procent av 1 166 svarande i undersökningen anser att det rödgröna blocket har mer interna motsättningar än det borgerliga.

I år ska väljarna mer än någonsin ta ställning till två tydliga alternativ för regeringsbildning, och blocken tävlar i att framställa varandra som oeniga. Det verkar som att den borgerliga regeringsalliansen får avgjort mest stöd i den frågan av väljarna.

Mer interna motsättningar

Även bland rödgröna sympatisörer härskar åsikten att de rödgröna är mest splittrade, med 51 procent. Åsikten delas av 65 procent av Miljöpartiets sympatisörer och av hälften av sympatisörerna till Vänsterpartiet.

Bland borgerliga sympatisörer anser 92 procent att de rödgröna är mer splittrade. Av sympatisörer till Kristdemokraterna anser 96 procent att de rödgröna har mer interna motsättningar. 19 procent av samtliga svarande uppger att de inte kan svara på frågan.

Av männen anser 76 och bland kvinnorna 74 procent att de rödgröna har mest interna motsättningar.

FAKTA

Undersökningen

Skop har den 1–7 september frågat 1 166 personer mellan 18 och 84 år om i vilket politiskt block de tror att de inre motsättningarna är störst.

Av samtliga svarande anser 74 procent att splittringen är störst bland de rödgröna.

80 procent av storstadsborna och 70 procent av övriga svarar de rödgröna.

Det gör även 92 procent av de borgerliga och 51 procent av rödgröna sympatisörer.

Att de rödgröna är mest splittrade svarar också 96 procent av sympatisörer till Kristdemokraterna, 92 procent av sympatisörer till Moderaterna, 91 procent av centerpartistiska sympatisörer, 89 procent av Folkpartiets sympatisörer, 65 procent av Miljöpartiet sympatisörer, 50 procent av Vänsterpartiets sympatisörer och 47 procent av sympatisörerna till Socialdemokraterna.

Källa: Skop (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM