100 000 anonymt? Ja, tack!

Aftonbladet avslöjar: Fyra av åtta partier tackar ja till hemliga donationer

1 av 4
NYHETER

Fyra av åtta partier tackar ja till hemliga donationer.

Aftonbladet fejkade ett donationsbrev och Centern, Moderaterna, KD och SD tackade ja – och utlovade full anonymitet.

– Det här är ett demokratiskt problem, säger statsvetaren Karl Magnus Johansson.

De svenska partierna får mångmiljonbidrag till sina valkampanjer. Men de behöver inte uppge vem som står för notan. Partierna bestämmer själva hur mycket de vill avslöja.

I förra valet gick Centerpartiet hårt åt hemlighetsmakeriet.

– Det är oerhört viktigt att de politiska partierna är öppna med sin finansiering, sa dåvarande partisekreteraren Jöran Hägglund till Svenska Dagbladet då.

Men när Aftonbladet testar öppenheten med ett fejkat donationsbrev låter det annorlunda. Vi utger oss för att vara en man med vanligt namn från en Stockholmsförort som vill skänka 100 000 kronor till partiet mot löfte om anonymitet.

Samtliga sju riksdagspartier och Sverigedemokraterna får brevet. Centerpartiet svarar med vändande post:

”Du är mycket välkommen att lämna ett uppskattat ekonomiskt bidrag till partiets valrörelse. (...) Din gåva offentliggörs inte utan ditt uttryckliga samtycke”, skriver ekonomichefen Håkan Granlund.

Sverige får kritik

Även Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna utlovar vår välgörare full anonymitet. Folkpartiet svarar att man föredrar öppenhet. Bara de rödgröna svarar att de kommer att ge ut namnet om någon frågar.

När Aftonbladet ringer upp Håkan Granlund står han fast vid att Centerpartiet inte lämnar ut bidragsgivare:

– Jag var inte med förra valet, så jag kan inte kommentera hur det var då. Men kommer det en fråga om donation säger vi att de har rätt att vara anonyma, men vi har även rätten att tacka nej om det skulle vara en person som vi inte vill ha pengar i från, säger han.

– Huvudskälet till att vi tycker att man har rätt att vara hemlig är det faktum att vi har valhemligheten. Den är jätteviktig.

Sverige har flera gånger kritiserats hårt för hemlighetsmakeriet kring partistödet: Europarådet kallar det ”bristande ekonomisk öppenhet i det politiska systemet”. OSSE:s valobservatörer konstaterade efter EU-valet förra året att Sverige helt saknar lagar om redovisning av partibidrag.

Allvarligt

Att kritiken kommer från Europarådet är särskilt allvarligt, anser statsvetaren Karl Magnus Johansson, docent vid Södertörns högskola.

– Det är anmärkningsvärt. Det är en tung instans och de brukar rikta kritik mot länder som Ukraina. Det är otroligt att Sverige hamnar i någon slags strykklass i det här sammanhanget, säger han.

Med det svenska systemet har väljarna ingen möjlighet att avgöra om partierna styrs av enskilda intressen, menar han. Och han betvivlar att valhemligheten är partiernas viktigaste skäl till att hålla sina privata bidragsgivare anonyma.

– Det är ganska uppenbart att det finns starka egenintressen i det här, alla partier vill ju ha så mycket resurser som möjligt, säger han.

Krävs en skandal

Men trots kritiken har mycket lite hänt. Och Karl Magnus Johansson ser bara en möjlighet till förändring:

– Att det uppdagas en praktskandal. Då blir det ohållbart att komma med sådana här argument. I längden blir det svårt för Sverige att upprätthålla det här systemet – speciellt om man blir ställd vid skampålen i sådana här frågor.

FAKTA

Donationsbrevet – och partiernas svar

Stockholm 2010-05-25

Jag heter XXXXX XXXXXXXX och är XX år. För mig är det av

yttersta vikt att XXXXX-partiet gör ett så bra val som möjligt 2010.

Därför har jag beslutat mig för att skänka 100 000 kronor till partiet.

Men först har jag några frågor:

Hur går jag till väga för att vidarebefordra pengarna till partikassan?

Går det att vara anonym? Eller kommer ni att redovisa mig

offentligt som bidragsgivare?

Med vänliga hälsningar,

XXXXXX XXXXXXX

Kristdemokraterna

”Vi redovisar inte vilka gåvogivare vi har, så du kommer att förbli anonym.”

Socialdemokraterna

”Det går inte att vara anonym om man ger gåvor över 20 000 kronor. Vi redovisar alltid privata gåvor över 20 000 kronor i vår årsredovisning. Detta gör vi då vi vill bedriva en valrörelse, där partierna är ärliga mot väljarna om vilken politik som kommer att föras och vilkas intressen de företräder.”

Vänsterpartiet

”Vi har en överenskommelse (...) att redovisa bidrag överstigande 20 000 kr från enskilda personer. (...) om någon frågar ingår i överenskommelsen att ange namn på bidragsgivare.”

Miljöpartiet

”Vi har med stor glädje tagit del av din önskan att stödja partiet i denna valrörelse! (...) Partiet har beslutat att gåvor över 20 000 kronor ska vara offentliga. Detta innebär att om någon frågar efter uppgifterna så berättar vi vilka som gett mer.”

Sverigedemokraterna

”Det gläder mig verkligen att du vill stödja partiet i kampen för att komma in i riksdagen. (...) Jag garanterar att du kommer att förbli anonym. Ditt namn kommer alltså inte att redovisas till någon överhuvudtaget.”

Folkpartiet

”Vi kommer inte att offentliggöra ditt namn i vår intäktsredovisning och vi redovisar bara en totalsumma, bidrag från privata personer och antalet personer som bidrog. Men om partiet får frågan om större bidragsgivare, så föredrar vi öppenhet om detta.”

Centerpartiet

”Du är mycket välkommet att lämna ett uppskattat ekonomiskt bidrag till partiets valrörelse (...) Din gåva offentliggörs inte utan ditt uttryckliga samtycke.”

Moderaterna

”Tack för Ditt brev ang ett mycket generöst bidrag till Moderaterna. (...) Som bidragsgivare kan du givetvis vara anonym.”

Så här redovisar partierna bidragen

Det finns ingen lag som tvingar partierna att redovisa sina intäkter.

I Europa är det bara Malta, Schweiz, San Marino och Sverige som saknar sådan lagstiftning. Men de sju riksdagspartierna har gjort en gemensam överenskommelse om att offentliggöra alla bidrag från företag och organisationer.

När det gäller bidrag från privatpersoner finns dock ingen gemensam linje:

M och KD vägrar att offentliggöra vilka privatpersoner som ger bidrag med hänvisning till valhemligheten.

Centerpartiet offentliggör namnen efter givarens uttryckliga tillstånd.

Folkpartiet säger att man föredrar öppenhet om gåvor över 25 000 kronor.

De rödgröna har slagit fast att alla privata gåvor över 20 000 kronor offentliggörs.

Så mycket får partierna i bidrag

ARTIKELN HANDLAR OM