Hägglund har rätt om vårdcentralerna

Antalet vårdcentraler har ökat under KD-ledarens tid som socialminister

NYHETER

"Under mina år som socialminister har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent", sa socialminister Göran Hägglund i Almedalen i dag.

KD-ledaren har rätt, ökningen beror troligen på att antalet privata vårdcentraler ökade efter införandet av vårdvalet.

Vad lögndetektorn granskar: I Almedalen i dag presenterade Göran Hägglund fem punkter för en bättre äldreomsorg. Han passade också på att berömma sig själv för sin tid som socialminister.

– Antalet vårdcentraler har ökat med nästan 20 procent under alliansregeringens mandatperiod, sa KD-ledaren.

Sanningen är: En rundringning till Sveriges landsting visar att antalet vårdcentraler i Sverige våren 2006 uppgick till drygt 940 stycken. Motsvarande siffra våren 2010 var drygt 1 120 stycken – en ökning med cirka 19 procent. Uppgifterna stöds av en rapport från Konkurrensverket om vårdvalet. Enligt den har 181 nya vårdenheter tillkommit eller godkänts för etablering sedan vårdvalssystem infördes i landstingen. Det motsvarar, enligt Konkurrensverket, en ökning med 19 procent.

Slutsats: Göran Hägglund har rätt, antalet vårdcentraler under hans tid som socialminister har ökat med nästan 20 procent. I stort sett alla av de nya vårdcentralerna drivs av privata ägare. Vad det betyder för vårdkvaliteten framgår inte av statistiken.

FAKTA

Vårdvalet

Vårdvalet ger patienterna rätt att välja mellan olika vårdgivare. Införandet av vårdvalet innebär också att vårdgivare fritt ska kunna etablera sig för att öka patienternas möjligheter att välja mellan olika vårdgivare.