Maud tar felaktigt åt sig äran

Har rätt i att unga egenföretagare har ökat – men är för tidig att berömma sig själv

NYHETER

ALMEDALEN. Tusen stycken.

Så många flera egenföretagare under 25 år har tillkommit under alliansregeringens tid vid makten, hävdar näringsminister Maud Olofsson.

Det stämmer, men den stora ökningen startade innan alliansen kom till makten.

Vad lögndetektorn granskar: I Visby i dag presenterade näringsminister Maud Olofsson centerpartiets nya förslag för att få ner arbetslösheten bland ungdomar. Partiet föreslog att momsskatten inom restaurang- och frisörbranschen ska halveras.

Samtidigt berömde näringsministern sig själv och sa att det under hennes tid som minister genomförts en rad åtgärder för att hjälpa ungdomarna ut på arbetsmarknaden.

Hon sa bland annat att 1 000 fler egenföretagare under 25 år har tillkommit under alliansregeringens mandatperiod.

Sanningen är: Sedan alliansregeringen tog över makten har antalet nya egenföretagare upp till 25 år ökat kontinuerligt varje år. Enligt statistisk från myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, startades det år 2005 4 960 nya företag av personer under 25 år. Samma siffra för 2008 var 6 260 nystartade företag – alltså en ökning med 1 300 företag.

Men enligt statistiken var det mellan 2004 och 2005 som den riktiga ökningen tog fart. 2004 startades det 3 660 nya företag av personer under 25, jämfört med 4 960 år 2005. En ökning av 1 300 företag på bara ett år.

Slutsats : Maud Olofsson har delvis rätt. Det har startats mer än 1 000 nya företag av personer under 25 år under alliansregeringens tid vid makten. Men den riktiga ökningen tog fart då alliansregeringen inte satt vid makten. Därför går det inte med hjälp av statistiken dra slutsatsen att det är Maud Olofssons politik som lett till ökningen.