Hägglund överdriver vårdslarvet

Oklart hur många som dör på grund av fel i vården

1 av 2 | Foto: Foto: SCANPIX
Göran Hägglund.
NYHETER

100 000 personer skadas varje år och 3 000 dör på grund av misstag i vården, hävdade Göran Hägglund i går när alliansen presenterade nya satsningar inom vården.

Inte helt riktigt, visar Aftonbladets Lögndetektor.

Vad lögndetektorn granskar: Alliansen presenterade i måndags nya miljardsatsningarna inom hälso- och sjukvården. Där ingick bland annat en satsning på ökad patientsäkerhet.

– 100 000 personer skadas varje år och 3 000 dör, på grund av misstag i vården som skulle kunna ha undvikits, sa socialminister Göran Hägglund och hänvisade till siffror från Socialstyrelsen.

Sanningen är: Socialstyrelsen uppskattade i en studie från 2008 att 105 000 personer drabbades av vårdskador under tidsperioden första oktober 2003 till och med sista september 2004. Av dem avled cirka 3 000 personer där vårdskadan kan ha varit en bidragande dödsorsak.

Men Socialstyrelsen varnar i studien för att använda sig av den siffran.

”Metoden lämpar sig inte för att närmare belysa mortalitet (dödlighet). Flertalet patienter som avlider trots aktiva behandlingsåtgärder är i hög ålder eller mycket svårt sjuka till följd av sin grundsjukdom. Tolkningar i dessa avseenden måste därför göras med stor försiktighet ”, skriver Socialstyrelsen och efterlyser andra metoder för att utreda hur många patienter som dör till följd av ett misstag i vården.

Slutsats: Göran Hägglund har rätt i att över 100 000 personer drabbas av vårdskador varje år. Men att 3 000 av dem dör som en direkt följd av vårdslarv går inte att slå fast, enligt Socialstyrelsen.

FAKTA

Källor:

Artikel från Socialstyrelsen ”Vårdskador på sjukhus är vanliga”

Telefonintervju Michael Soop, docent, medicinalråd, Tillsynsavdelningen Socialstyrelsen

Socialstyrelsens studie "Vårdskador inom somatisk slutenvård"