Bålet borde varit nio gånger större

Fi:s påstående falskt

NYHETER

Feministiskt initiativ (Fi) eldade upp 100 000 kronor.

Det skulle motsvara vad svenska kvinnor totalt tjänar mindre per minut jämfört med männen.

Men Aftonbladets uträkning visar att summan borde varit nio gånger högre.

Vad lögndetektorn granskar:

I dag eldade Feministiskt initiativ upp 100000 kronor. Enligt partiet motsvarar summan "vad kvinnor i Sverige förlorar i lön varje minut jämfört med män".

Dessutom påstår Fi att kvinnor tjänar 70 miljarder mindre än männen per år: "Sammanlagt saknas det över 70 miljarder i kvinnors lönekuvert för att kvinnor ska ha lika hög lön som män".

Sanningen är:

Partiet har räknat lite märkligt.

SCB:s senaste sammanställning från 2008 visar att män tjänar 29 400 kronor i månaden och kvinnor 24 700 kronor i månaden i genomsnitt.

Siffran har SCB kommit fram till genom att räkna ut vad alla män och kvinnor mellan 18-64 år som arbetade under 2008 skulle fått för genomsnittslön om de hade jobbat heltid.

Löneskillnaden blir alltså 4 700 kronor mellan könen, en siffra som också Fi refererar till. Om man räknar med 160 timmars arbete i månaden blir inkomstskillnaden 50 öre per minut. Enligt SCB:s arbetade 1 838 500 kvinnor under 2008.

Multiplicerar man antalet arbetande kvinnor med inkomstskillnaden blir resultatet att kvinnorna tjänar över 900 000 kronor mindre än männen per minut, inte 100 000 kronor som Fi påstår.

Enligt Fi:s pressjour har partiet Riksdagens utredningstjänst som källa. Man har fått uppgiften att männen tjänar totalt 70 miljarder mer än kvinnorna per år och delat den siffran med 365 (antal dagar per år), 24 (antal timmar per dygn), och 60 (antal minuter per timme). Summan blir ungefär 133 000 kronor, och enligt pressjouren eldade man sedan "symboliskt upp 100 000 kronor".

Om man utgår i från Fi:s siffra på 70 miljarder blir inkomstskillnaden mellan könen 660 000 kronor per minut, räknat på normal arbetstid och på att ett år har 220 arbetsdagar.

Slutsats:

Fi:s påstående att kvinnor tjänar 100 000 kronor mindre än männen per minut är falskt. Att räkna med att man jobbar dygnet runt hela året gör siffran skev.

I själva verket borde Fi:s pengabål ha varit omkring nio gånger större, om man använder SCB som källa och slår ut pengarna på en normal arbetstid.

Används Fi:s egen siffra skulle partiet ha eldat upp över 660 000 kronor.

FAKTA

Källor:

SCB

Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Feministiskt initiativs hemsida

Aftonbladet research

Siffror och uträkningar:

Antal sysselsatta personer (18-64 år för 2008):

Män: 1 858 900

Kvinnor: 1 838 500

(SCB)

Genomsnittlig lön:

Män: 29 400 kronor

Kvinnor: 24 700 kronor

Skillnad: 4 700 kronor

(Fasta löner + rörliga tillägg, ej övertid, SCB)

Per timme = 4700/160= 29,375 kronor

Per minut = 29,375/60= 0,48958333 öre

Så mycket mindre tjänar kvinnorna sammanlagt per minut:

Antal arbetande kvinnor: 1 838 500

1 838 500 X 0,48958333 = 900 098,952 kronor

(Sifforna är baserade på SCB:s uppskattning om vad män och kvinnor skulle tjäna totalt 2008 om alla som arbetar jobbade heltid).

Uträkning baserad på Fi:s egna siffror:
"Kvinnors inkomst är 70 miljarder mindre än männens per år".

Inkomstskillnad per minut: 70 000 000 000/220 (arbetsdagar per år) /8 (arbetstimmar per dag) /60 (minuter per timme) = 662 878 kronor