”Hon förlorade 10 år av sitt liv”

Gulli, 79, blev sjuk när hon felmedicinerades –
nu vill de rödgröna förhindra att det händer igen

blev frisk igen Gulli Johanson, 79, felmedicinerades under en längre tid. Först när hon var så svag att hon inte längre kunde ta sin medicin upptäcktes felet. Nu vill de rödgröna införa en lag som ska tvinga vårdpersonal att anmäla felmedicinering av äldre.
NYHETER

Gulli Johanson, 79, kan få en lag uppkallad efter sig – Lex Gulli.

Lagen ska tvinga vårdpersonal att anmäla felmedicinering av äldre.

– Det är en bra början, men man måste se till helheten i äldrevården, säger hennes son Börje Johansson.

Gulli Johansons fall har upprört många. Hon fel­medicinerades i tio år och blev mycket sjuk och förvirrad. Först när hon var så svag att hon inte längre kunde ta sina mediciner upptäcktes felet. Och Gulli blev frisk och klar i huvudet igen.

– Hon förlorade tio år av sitt liv. Det kan finnas fler sådana fall i Sverige, det vet vi inte. I dag är det slumpen som avgör om det upptäcks, säger Maria Wetterstrand (MP).

Ska kunna anmäla

Därför vill nu de rödgröna införa Lex Gulli där både vårdpersonal och anhöriga ska kunna anmäla misstänkta fel.

– Det finns ett väldigt missbruk, överutnyttjande och slarv med läkemedel till många äldre, säger Mona Sahlin (S) och tillägger att de rödgröna vill få alla i vården att vara uppmärksamma på vilka mediciner de äldre får och om de kan vara farliga i kombination med varandra.

En annan fråga som diskuteras i de rödgröna förhandlingarna är att öka resurserna till Socialstyrelsens kontroll av läkemedelsförskrivning.

– I dag är det en enda handläggare som sköter kontrollen för hela landet, säger Maria Wetterstrand.

Gulli Johanson själv var inte närvarande på presskonferensen, även om hon tidigare har besökt riksdagen när hennes fall debatterats. Hon bor kvar på vårdhemmet i Västerhaninge.

Glatt besked

Hennes son säger på telefon att han är glad över gårdagens besked, men menar att det krävs mycket mer:

– Problem med över­medicinering och feldiagnostisering finns inte bara inom äldrevården, man måste se till hela vården, säger Börje Johansson.

’Ingen ska vara stolt’

– Jag hoppas ingen försöker plocka politiska poäng på det som hänt min mamma. Hennes felbehandling inleddes 1995 och upptäcktes först 2007 så det finns inget politiskt block som har något att vara stolt över.

FAKTA

Vill inför "lex Gulli"

De rödgrönas program för äldrevården:

Sänkt taxa i hemtjänsten. Max 100 kronor per timme i alla kommuner.

Personer över 75 år ska ha rätt till hemtjänst.

Guldkant på äldre dagar. Massage, museum eller fest. Vårdtagaren ska kunna bestämma vad tiden ska gå till.

Mer mat ska lagas inom hemtjänsten och därmed ge bättre mat.

Äldre par ska ha rätt att få fortsätta att leva tillsammans.

En erfarenhetsdelegation ska tillsättas för att bekämpa fördomar och åldersdiskriminering.

Personalen i äldreomsorgen ska få högre kompetens.

Äldre med annat språk ska ha rätt till äldreomsorg på sitt modersmål.

Utökad tandvårdscheck: En höjning från 300 kronor till 600 kronor för äldre 65–74 år.

Fler hemläkarbilar.

Lex Gulli, lagstiftning om anmälningsskyldighet av felmedicinering.

Höjt bostadstillägg för äldre med låg inkomst och förtidspensionärer.

Fler och modernare platser i särskilda boenden.