Sanningen om jobben

”Både fler jobb – och fler arbetslösa”

Klicka på bilden för att göra den större.
NYHETER

Jobben var det alliansen gick till val på för fyra år sedan.

De skulle bli fler.

Det blev de.

Men samtidigt ökade även arbetslösheten.

Aftonbladets Lena Mellin.

– Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi att i valet 2010 mätas utifrån om vi fått fram fler jobb, sa Fredrik Reinfeldt (M) före förra valet.

I dag är det examen i jobbskolan. Har Fredrik Reinfeldt nått sitt mål eller inte?

Tyvärr är det inte alldeles enkelt att svara på eftersom verkligheten har en tendens att vara gråmelerad och inte svartvit.

Men så här ligger det till.

Sysselsättningen, alltså de som jobbar, är i dag högre än den var vid regeringsskiftet. I juli i år jobbade 95 000 fler än vid samma tid före förra valet.

Reinfeldt och hans regering har alltså fått fram fler jobb – precis som de ville och lovade.

Färre försörjer fler

Men under tiden har folkmängden växt med i runda slängar 290 000 personer. Det är alltså färre som försörjer fler än då Fredrik Reinfeldt och hans allianskamrater vann valet. Det är ingen bra utveckling.

Det förklarar också varför även arbetslösheten, inte bara sysselsättningen, är högre nu än då riksdagen valde Fredrik Reinfeldt till statsminister.

De arbetslösa, både de som går helt utan jobb eller deltar i program med aktivitetsstöd, har från augusti 2006 till samma månad i år blivit 91 617 fler enligt Arbetsförmedlingen.

Uttryckt i procent har arbetslösheten, som Arbetsförmedlingen räknar den, ökat från 6,6 till 8,1 procent.

Två grupper utmärker sig särskilt. De unga och de långtidsarbetslösa.

Antalet unga, mellan 15 och 25, som går utan jobb har ökat med 40 procent till 157 000 personer, alltså fler än som bor i hela Västerås kommun.

Det kan ingen regering vara nöjd med.

Ingen frid och fröjd

Men ännu värre ligger det till med de långtidsarbetslösa. Den siffran har exploderat.

Före förra valet hade 81 000 personer, bara det var en hög siffra under en högkonjunktur, gått utan jobb i mer än ett halvår. Nu är det 138 000, 70 procent fler.

Det borde varje regering vara ännu mer missnöjd med.

Sanningen om jobben är alltså att de har blivit fler, precis som Reinfeldt lovade. Men att därmed dra slutsatsen att det är frid och fröjd på svensk arbetsmarknad vore fel.

Över 400 000 personer går utan. Ungdomsarbetslösheten är hög. Och långtidsarbetslösheten har exploderat.

Djupfrysning

2008 rullade finanskrisen som en tsunami över världen. Det lilla exportberoende Sverige drabbades hårt. På bara några veckor stod stora tillverkningsindustrier nästan helt stilla. Människor fick gå hem och leva på a-kassa.

Denna djupfrysning måste man hålla i minnet då man bedömer regeringens insatser på området.

Men löftet om fler jobb var inte försett med brasklappar. Jobben skulle bli fler, oavsett vad som hände i vår omvärld.

Det är på jobben vi ska bli bedömda, sa Fredrik Reinfeldt. Döm själv, har han klarat sitt mål eller inte?

FAKTA

Ur regerings- förklaringen

”Fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete, och få uppleva arbetsglädje och arbetsgemenskap under trygga villkor. Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag och att därigenom bryta utanförskapet.”

(Ur Fredrik Reinfeldts första regeringsförklaring, 6 oktober 2006)