Våldet trappas upp

NYHETER

Efter nära två decennier av krig växte sig den militanta och religiösa talibanregimen allt starkare i Afghanistan.

Den gynnades av en krigstrött befolkning, och stöddes till en början av USA.

I slutet av 90-talet hade talibanerna kontroll över i stort sett hela landet och regimen isolerade sig alltmer från omvärlden.

Terrorattentaten mot USA:s ambassader i Kenya och Tanzania förvärrade situationen. Al-Qaida-ledaren Usama bin Laden utpekades som skyldig och begärdes utlämnad av USA. Talibanregimen vägrade, och 1999 avbröt USA all sin handel med landet. FN införde ekonomiska sanktioner.

Efter terrorattacken den 11 september begärdes bin Laden återigen utlämnad. Talibanerna vägrade på nytt, och i oktober 2001 gick USA till attack. I november föll talibanerna.

52 000 utländska soldater

Sedan dess har de USA-ledda styrkorna fortsatt strida mot väpnade motståndsgrupper. Men istället för att nå fred har våldet trappats upp. Utlänningar har kidnappats och civila dödats.

Det finns runt 52 000 utländska soldater i Afghanistan, de flesta ingår i den Natoledda Isaf-styrkan. Dessutom finns runt 10 000 amerikanska soldater under direkt USA-befäl.

I förra veckan möttes Natoländernas försvarsministrar för att diskutera läget i landet. Länderna är oeniga om hur stor den internationella insatsen i Afghanistan ska vara.