Bostadsnöd löstes med massbygge

Sverige var lortigt och trångbott. Det skulle Folkhemmet råda bot på. Och sedan ABC-städerna. Och till slut miljonprogrammet.

Det snabbaste sättet att bygga var att använda kranar som gick på räls och snabbt kunde förflytta sig längs husraderna medan betongelementen staplades på varandra.