Ett tal som ställde allt på sin spets

I redlige män af Sveriges bondestam! Så inledde Gustaf V Sveriges mest kända tal i modern tid – som fick en regering att avgå och var ett sista försök för kungligheter att utöva verklig politisk makt i vårt land. I dag har det gått 100 år sedan det historiska borggårdstalet.

Talet kunde ha varit slutet på monarkin som statsskick i vårt land.

Så pass omvälvande var kungens ord den 6 februari 1914 framför 30 000 tillresta medborgare från hela landet.

ARTIKELN HANDLAR OM