Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Så ska elbilarna laddas – av vägen

Elbilar verkar vara framtiden, men strömförsörjningen fortfarande ett hinder på vägen.

Nu kan lösningen vara på gång.

I Storbritannien vill man bygga vägar som trådlöst laddar bilarna som kör på dem, enligt BBC.

Den genomsnittliga räckvidden för en elektrisk bil är i dag cirka 17 mil och en metod för att ladda bilarna under färd skulle revolutionera utvecklingen.

Därför har det statliga brittiska vägföretaget Highways England inlett ett experiment med speciella elvägar som ska kunna ladda elektriska bilar i framtiden.

Tekniken går ut på att nedgrävda kablar genererar elektromagnetiska fält som plockas upp av en spole i bilen och konverteras till elektricitet. Tanken är att de speciella elvägarna skulle kunna bli körfält för elbilar på motorvägarna.

”Bättre satsa på batterier”

Enligt Highways England har tidigare försök varit lovande och brittiska staten har lovat 6,6 miljarder kronor till projektet.

Samtidigt får arbetet kritik. Andra forskare på området menar att det skulle bli alltför dyrt att bygga de speciella vägarna och att man istället borde bygga laddstationer och satsa på bättre batterier.

Projektet är inte det enda i sitt slag. I Sydkorea görs försök med elbussar utmed en 12 kilometer lång vägsträcka och även Sverige ligger långt fram på området. På Kungliga tekniska högskolan i Stockholm pågår ett projekt med så kallad ”elektrisk asfalt”.

Bilar Storbritannien
Senaste nytt
Om Aftonbladet