Dagens namn: Anna
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

”Vi kommer att kunna se in i framtiden”

Superalgoritmen ska göra pendeltågen punktligare

Bor du i Stockholm och pendlar till jobbet eller skolan?

Trött på förseningar?

Då kan det finnas ljus i tunneln – en helt ny prognostjänst med avancerade algoritmer är framtagen för att kunna förutse förseningar redan innan de händer.

– Vi hoppas att vår operativa ledning ska få mycket bättre beslutsunderlag och i tid kunna sätta in extra tåg för att fort stabilisera trafiken igen, säger Stockholmstågs kommunikationschef Mikael Lindskog.

Mikael Lindskog, kommunikationschef Stockholmståg. Mikael Lindskog, kommunikationschef Stockholmståg.

Prognostjänsten – som matematikern Wilhelm Landerholm tagit fram – beskrivs som en slags seismograf, där en algoritm och stora mängder historisk trafikdata kan upptäcka riskfaktorer i pendelnätet och även bedöma effekterna av dem.

– Säg att prognosmodellen visar att ett tåg ser ut att komma 10 minuter sent till station C om två timmar. Då kan man sätta in ett nytt tåg för att se till att avgången inte blir försenad. Så fort modellen har fått informationen om det nya tåget genererar modellen omedelbart en ny prognos för hela systemet, säger Landerholm.

Målet – minimera förseningarna

Ett av målen är att minimera antalet förseningsminuter.

– Det är ett verktyg som hjälper våra trafikledare att se in i framtiden. Vad får det här problemet för följdproblem? Vad kan vi göra åt det för att så snabbt som möjligt få tågen att gå i rätt tid igen? säger Mikael Lindskog.

– Genom att sätta ihop den här prognostjänsten med andra datakällor, säg belastningsdata, alltså hur många passagerare som finns i varje vagn, kommer det att ytterligare hjälpa oss att fatta rätt beslut för så många människor som möjligt, säger Mikael Lindskog.

En annan uppsida är just själva informationen till resenärerna. Tjänsten gör det möjligt att mer exakt kunna ge en proaktiv trafikinformation.

Bättre information – mer exakta prognoser

– Resandet i Stockholm är ju många gånger väldigt tajt, människor ska till möten, har tider att passa och behöver information i tid för att undvika problem. En tidig förvarning om förseningar ger en möjlighet att planera om, att kanske hitta andra ressätt eller ge korrekt information till jobbet när man förväntas vara inne.

Stockholmståg hoppas redan nu under hösten kunna göra tjänsten tillgänglig för pendlarna genom appen ”Pendelprognosen” som lanseras före årsskiftet och prognostjänsten sägs i framtiden även kunna anpassas för andra trafikslag och städer.

– På sikt så kan även den här informationen göras tillgänglig fysiskt på perrongerna via displayer, säger Lindskog.

Vilken effekt kommer detta att få, hur mycket mer i tid kommer tågen att gå?

– Det kan vi inte svara på, men vi hoppas givetvis på att se en tydlig förbättring. Tidigare har vår operativa ledning mer jobbat på erfarenhet, nu blir beslutsstödet mycket mer effektivt.

Teknik Tågtrafik
Senaste nytt
Om Aftonbladet