Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

”De unga tror att man blir mystant vid 70”

”Internet lika viktigt som el i väggen och vatten i kranen”

Det går framåt, men med snigelfart. Det svaret fick Digitala livet när vi tittade på ett ofta bortglömt ämne: tillgången till wifi för människor på äldreboenden.

– Jag fick en stroke för två år sen och hamnade på intensiven. Men jag hade min Chromebook med och redan första kvällen kunde jag använda höger hand och gå in på Facebook och säga god natt till mina vänner som jag alltid gör. Den kontakten med mitt vanliga liv och alla uppmuntrande tillrop bidrog mycket till att jag lade manken till och kom tillbaka så fort.

Det säger Birgitta Jonsson som har engagerat sig i ett ämne som ofta glöms bort eller hamnar mellan stolar: tillgången till wifi för de som bor på äldreboenden.

Usel tillgång

Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, har 30 % av landets äldreboenden wifi. Men enligt Jonsson och många med henne är även denna låga andel en skönmålad siffra och framförallt: utbyggnaden kunde gå så mycket snabbare. Även totalt sett är tillgången usel. Medan 91 % av hela befolkningen har tillgång till internet är samma siffra för åldersgruppen 76 + endast 47 %.

Birgitta Jonsson startade därför Facebookgruppen ”Internet på äldreboenden”. Där länkas nyheter i ämnet, men framförallt diskuteras saken medan den kommunala kvarnarna långsamt mal vidare.

– Det går åt rätt håll men med snigelfart. Enligt våra undersökningar har cirka 25 % av kommunerna ”inte tänkt på det”, 50 % har tänkt och planerar det, och 25 % har internet eller håller på att fixa, säger Birgitta Jonsson.

"Hur tänker de?"

Att takten skyndas på är mycket viktigt, tycker hon:

– Hur ska jag, som hamnat på ett äldreboende på grund av rörelsesvårigheter och inte kan gå till banken betala mina räkningar? Sköta mina aktieaffärer? Köpa böcker? Ska jag behöva ha god man för att jag inte har internet? Personligen tycker jag det är skit att unga tror att man blir en mystant eller mysfarbror när man fyller 70. Då blir vi inte kapabla till något annat än att dricka kaffe och se samma TV-program som de andra. Det blir väl ”Doobidoo” för hela slanten och inte boxning eller F1 som jag gillar att se. Jag tycker också det är märkligt att vi förväntas välja äldreboende med hjälp av uppgifter som bara finns på nätet, men när vi kommit in där ska vi inte mera kunna komma ut på nätet. Hur tänker de att vi ska göra om vi vill byta boende? Vi har ju rätt att välja fortfarande.

Lika viktigt som vatten i kranen

En kommun som däremot var tidigt ute med wifi i offentliga miljöer är Helsingborg. Där säger Joakim Jardenberg, utvecklingsledare för internet:

– För allt fler är internet lika viktigt som el i väggen och vatten i kranen.

Möjligen börjar allt fler kommuner att hålla med.

I Östersund har i dagsläget bara tre äldreboenden wifi. Nu har det beslutats att samtliga 650 som bor på särskilda boenden under 2016 ska ha tillgång. ”Boende och anhöriga förväntar sig många gånger att det ska finnas möjlighet till uppkoppling” säger kommunen i sitt beslut. Att det knappast är kostnaden som bromsar visar budgeten i Östersund: Den totala investeringskostnaden är beräknad till 1,3 miljoner kronor och en driftskostnad på 421 000 kronor per år.

Wifi på alla boenden

I Söderhamn hoppas många att detsamma snart ska klubbas. I en motion till kommunfullmäktige har moderaterna Viktor Wärnick och Linda Elgestad föreslagit att Söderhamns kommun ska införa wifi – teknik för trådlösa nätverk – på alla vård- och omsorgsboenden.

– För äldre finns det många positiva effekter att ha tillgång till wifi. Livskvaliteten ökar då de lättare kan ta del av samhällsinformationen. Det blir även lättare att hålla kontakt med anhöriga genom exempelvis Skype, Facebook och e-post, skriver de bland annat i motionen och den socialdemokratiskt ledda omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att säga ja.

Otrolig utveckling

Solskiftets äldreboende i Österåker ger redan de boende tillgång till wifi med gratis internet:

– Vi missar aldrig en möjlighet att förbättra för våra boende här på Solskiftets äldreboende, tänk så underbart att kunna erbjuda våra 95-åringar att få hjälp att skypa med sina barnbarnsbarn på andra sidan jordklotet. Vilken otrolig utveckling under en livstid, säger Helén Jaktlund, chef för Solskiftet.

Det finns dock ett litet orosmoln vid horisonten. I nuläget är det enligt SKL oklart om fritt wifi ligger inom ramen för kommunala befogenheter. Men eftersom ingen ännu överklagat en kommuns beslut att införa wifi, så har saken inte prövats mot kommunallagen.

– Det är fortfarande en öppen fråga, om det här verkligen är något kommuner ska syssla med. Än så länge finns det utrymme för kommunerna att ta lite olika inriktning, utan att det är fel åt något håll, säger Jeanna Thorslund, jurist på SKL, till Dagens Nyheter.

Däremot så har Konkurrensverket gett fortsatt grönt ljus för de kommunalt finansierade trådlösa surfzoner som finns i ett 20-tal kommunkärnor. När Helsingborg öppnade ett tiotal zoner för fri surf inledde Konkurrensverket en utredning. Konkurrensverket anser i den att gratis kommunal wifi till stor del saknar stöd i kommunallagen. Men man har inga planer på att ingripa eftersom man inte anser att det nämnvärt påverkat marknaden.

Förhoppningsvis bidrar detta till att de 70% på äldreboenden som fortfarande saknar wifi snart erbjuds samma sak som lyckligare lottade i andra kommuner.

Senior
Lars Nylin

Läs mer här
Senaste nytt
Om Aftonbladet