Dagens namn: Pontus, Marina
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Spela mest – bli bäst på engelska

Forskare: Var inte rädd för barnens spelande

Nationens unga har fått ett nytt motvapen när föräldrar och andra klagar på att de sitter fast vid datorspelen.

Nya rön från Karlstad Universitet visar att de som spelar mest är bäst på engelska.

Många känner nog igen situationen: diskussioner om hur många timmar som unga tillåts tillbringa i sällskap med skärm, mus och handkontroll kan pågå i det oändliga. Men nu ger forskning de speltokiga en möjlig moteld.

Vid en studie gjord av Karlstad Universitet har 77 niondeklassares kunskaper i engelska granskats utifrån uppsatser de skrivit vid de nationella proven. När de 77 delades in i tre grupper – ickespelare, måttliga spelare (upp till fem timmar i veckan) och frekventa spelare (över fem timmar per vecka) – visade det sig att de frekventa spelarna hade bäst ordförråd.

– De som spelade mest använde också klart flest svåra ord, det vill säga ord med tre eller fler stavelser. Och inte bara typiska ”tevespelsord”. Dessutom avspeglade det sig i betygen, säger Pia Sundqvist, den docent som tillsammans med doktoranden Peter Wikström genomfört studien.

Granskat 77 niondeklassares kunskaper

– Det slog mig redan när jag jobbade som engelskalärare att vissa elever kunde ord och begrepp som de inte lärt sig av mig. När jag frågade blev svaret – ”jag spelar tevespel”. I avhandlingen som var lite mer brett inriktad tog jag därför med frågor om hur mycket de spelar per vecka, fortsätter Sundqvist i Värmlands Folkblad.

Peter Wikström var själv en flitig spelare i unga år och kände igen sig:

– Jag hade själv väldigt mycket nytta av de spel jag spelade när jag gick i låg- och mellanstadiet, det var texttunga rollspel och man var helt enkelt tvungen att lära sig engelska för att förstå spelet. Just den motivationen är viktig.

En hel del av rönen har tagits upp i tidigare avhandlingar av bland andra Sundqvist. Men studien stärkte uppfattningen att mycket spelande i sig förbättrar engelskan.

– Det nya som vi såg var att de som spelade fem timmar eller mer per vecka faktiskt även skrev bäst, säger Pia Sundqvist i ett pressmeddelande.

Forskare: De lär sig saker

De nior som spelar mest datorspel använder fler svåra ord, exempelvis ord som maturity, resources, creation, opportunities och furthermore.

Skillnaderna är statistiskt säkra även när man tar hänsyn till variabler som brukar kunna förklara skillnader i språkkunskaper mellan skolelever: som föräldrarnas utbildningsnivå, läsvanor och erfarenheter av utlandsresor, allt enligt studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften System.

Ett utfall av studien blev att eftersom det endast fanns pojkar bland de som spelar mest, och endast flickor bland de som spelar minst, nådde pojkarna bäst resultat sammantaget. Detta i motsatt till betygen överlag bland niondeklassare, där flickor generellt har högre betyg.

– Det är bara som det är. Det bör betonas att pojkarna hade särskilt bra resultat i engelska, kommenterar Pia Sundqvist.

Forskarnas budskap till föräldrar och andra som klagar när spelandet fortsätter långt in i kvällarna är glasklart:

– Att man inte ska vara rädd för tevespel, och inte betrakta det som bortslösad tid att barnen spelar. De lär sig saker.

Pia Sundqvist är nu mitt uppe i en utökad studie i samma ämne, denna gång utifrån 1000 ungdomar, den beräknas presenteras senare i år.

Lars Nylin

Läs mer här
Senaste nytt
Om Aftonbladet