Dagens namn: Verner, Valter
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Så hjälper tekniken syriska flyktingarna

Psykiska ohälsan växer i flyktingströmmens spår – så fungerar dialogroboten

Foto: THINKSTOCK

Många av flyktingarna från Syrien lider av psykisk ohälsa och samtidigt hinner inte sjukvården i Libanon med.

Nu kan en digital robot vid namn Karim hjälpa till att ge mentalt stöd.

– Det kändes som att prata med en verklig person, säger Ahmad, 33 år, som flytt från Syrien till Libanon.

Artificiell intelligens letar sig in i allt fler branscher och sammanhang. Nu hoppas det Silicon Valley-baserade företaget X2AI att deras dialogrobot Karim ska kunna stötta syriska flyktingar i Libanon som lider av psykisk ohälsa.

I dagsläget uppges en miljon syrier befinna sig i Libanon och enligt Världshälsoorganisationen, WHO, uppges en femtedel vara drabbade.

Eftersom psykvården i landet är privatiserad har Libanon inte kunnat möta det skriande behovet och många mår dåligt:

– Det finns knappt någon psykvård inom flyktinglägerna och människor har depressioner, ångest och en känsla av hopplöshet och rädsla för det okända, säger Eugene Bann, som är utvecklingsansvarig och en av grundarna av företaget X2AI som tagit fram dialogroboten Karim.

Analyserar emotionella tillståndet

Genom avancerad artificiell intelligens kan AI-roboten kommunicera genom textmeddelanden på arabiska och i takt med att användaren interagerar med Karim analyserar den det emotionella tillståndet hos den som chattar.

Karim kan även svara tillbaka med kommentarer, frågor och rekommendationer som om den vore en verklig person.

Utvecklandet av dialogrobotar inom psykoterapin kan låta som science fiction men är i själva verket inget nytt. Den första programvaran med den ambitionen kom redan på 60-talet, men fenomenet har utvecklats radikalt under de senaste åren.

Karim bygger på det Silicon Valley-baserade företagets förlaga Tess, som utformades för att hjälpa krigsveteraner att hantera krigs- och ångestrelaterade mentala sjukdomar som exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

I samarbete med en fristående hjälporganisation, Field Innovation Team, hoppas nu den amerikanska tillverkaren kunna leverera tekniken till de utsatta områdena och på sina håll har den redan hunnit testas.

En av dem som fått möjligheten att använda sig av Karim är Ahmad, 33 år.

Han är en av alla de syriska flyktingar som flytt Damaskus och tagit sig till Libanon för att leva i västra Bekaai och arbetar i dag som lärare för flyktingbarn.

”Kändes som att prata med verklig person”

Han menar att ett av problemen är att många mår dåligt men trots det varken får eller söker hjälp på grund av tabun.

Därför tror han att fler skulle kunna få hjälp genom Karim:

– Det kändes som att prata med en verklig person. Många av de syriska flyktingarna har trauman och det här kanske kan hjälpa att överkomma dem, säger Ahmad till The Guardian.

Samtidigt finns det dom som också ställer sig tveksamma till att låta AI-robotar utföra människans jobb inom psykvården.

En av dem är David Luxton, professor vid den psykiatriska och beteendevetenskapliga fackulteten vid University of Washington School of Medicine. Han tror att AI-robotar kan fylla visst tomrum som finns inom psykvården men att det också finns etiska aspekter att förhålla sig till:

– Om någon indikerar att de är självmordsbenägna är licensierade psykologer tvingade att agera enligt lag. Hur ska ett system hantera den situationen? Den andra aspekten är att användaren kan bli förvirrad av ett system som simulerar mänskligt beteende och börja knyta an till det, vilket kan vara skadligt för patienten, säger David Luxton till The Guardian.

Joakim Kempe

Läs mer här
Senaste nytt
Om Aftonbladet