Chefen kan läsa din e-post

TEKNIK

Se upp med vad du gör på arbetstid. Chefen har rätt att läsa dina mejl.

– Om folk visste hur svagt skyddet är skulle de bli mörkrädda, säger Kurt Junesjö, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Foto: Per Björn
Chefen ser dig när du surfar. Du har inte rätt att använda arbetsgivarens utrustning för privata ändamål.

Vilken arbetsgivare sprättar upp de anställdas brev? Ingen.

Men elektroniska brev har alla arbetsgivare rätt att läsa.

Egentligen finns det bara ett sätt att skydda sig:

– Skicka inte e-post från arbetet om du inte vill att arbetsgivaren ska läsa den, säger Kurt Junesjö.

En anställd på New York Times hittade en rolig sexbild på internet. Han mejlade den till sin arbetskamrat, som i sin tur mejlade den vidare. Den 30 november 1999 fick sammanlagt 23 personer sparken från tidningen efter att ha missbrukat mejlen.

Lagförslag på gång

I Sverige finns bara ett liknande fall (se nedan) – i övrigt finns det inget att luta sig mot.

Och lagboken ger inte mycket hjälp. Men utgå från att arbetsgivaren har rätt att läsa det som skickas från företagets utrustning, på arbetstid och i företagets lokaler.

För drygt ett år sedan tillsatte regeringen en utredning som ska ta fram ett lagförslag för den personliga integriteten i arbetslivet, där bland annat e-post ingår. Resultatet skulle ha redovisats i år, men är framskjutet till april år 2002.

Arbetsgivaren har alltså rätt att snoka i min mejl?

Ja. Huvudregeln är att man inte har rätt att använda arbetsgivarens utrustning för privata ändamål. Många företag har en tyst överenskommelse om att normal användning för eget bruk är okej, men om arbetsgivaren förbjuder all privat användning är man skyldig att följa det.

Det bästa är att göra klart vad som gäller så att tvister inte uppstår efteråt.

Kan jag få sparken?

Ja, i värsta fall. En man installerade internetuppkoppling utan tillstånd och skickade e-post till fascistiska organisationer med arbetsgivaren som avsändare. Han fick sparken.

Hur ska jag bete mig på en ny arbetsplats?

Fråga vad som gäller. På många företag får man använda datorn även privat utan att det står nedskrivet någonstans. Men det är ingen bra ordning. Vill arbetsgivaren klämma åt dig kan han göra det i efterhand. Klara regler om vad som gäller bör regleras i kollektivavtal. Det börjar komma så smått på arbetsplatserna.

Regler från 1700-talet

Hur kan jag skydda mig?

Skriv aldrig saker som du inte vill ska komma till allmän kännedom på arbetsgivarens datorer.

Radera allt efter dig.

Kryptera, men det är inte alltid tillåtet.

Hur är skyddet för integriteten på jobbet?

– Arbetstagarnas skydd på privata arbetplatser är oerhört svagt och dåligt. Om folk visste skulle de bli mörkrädda, säger Kurt Junesjö.

I dag finns inte enda lag som skyddar den personliga integriteten på privata arbetsplatser. Skyddet är historiskt dåligt.

De bestämmelser som finns i dag härstammar från regler som skapades i slutet på 1700-talet för att skydda allmänheten mot en korrumperad konunga- och adelsmakt. Sedan dess har makten över människan flyttats från staten till arbetsgivarna. Men regelverket har inte hängt med.

Får polis leta efter brottsligt material, till exempel barnporr, i min dator hur som helst?

Ja, där har man inget som helst skydd. Samma regler som för husrannsakan gäller.

Slapp skadestånd för porrbilder

Åsa Erlandson

ARTIKELN HANDLAR OM