Val via internet för osäkert

USA:s främsta teknikuniversitet varnar för internetval

TEKNIK

Vi bör avhålla oss från försök med internetröstning minst tio år framöver, varnar amerikanska forskare.

Tekniken är för osäker och instabil, skriver de i en rapport.

Ronald Rivest vid MIT menar att internetval bör vänta minst 10 år.

Problemen med rösträkningen vid det amerikanska valet i höstas ledde till att en särskild projektgrupp bildades. Gruppen, som består av forskare vid USA:s främsta teknikinriktade universitet MIT och Caltech, har till uppgift att förebygga liknande problem, utreda det nuvarande valsystemet och ta fram riktlinjer för röstförfaranden i framtiden.

Nu släpper gruppen en rapport där de bland annat tar upp problemen med att genomföra val via internet.

Forskarna är skeptiska till att använda nätet i stor skala för att avlägga röster innan säkra system har tagits fram.

- Vi rekommenderar att val via internet skjuts på framtiden tills vi har utrett säkerhetsfrågorna tillräckligt, säger dataproffessorn Ronald Rivest på MIT.

- Minst tio års forskning inom pc-säkerhet krävs innan det ens kan komma på tal, åtminstone när det gäller internetval från hemmet, tillägger han.

Samtidigt framhåller forskarna i rapporten att internet öppnar möjligheter för grupper som har det svårt att ta sig till vallokalen, såsom blinda och militärer i tjänstgöring utomlands.

Uppmanar till forskning

Runt fyra miljoner amerikaner uppgav att de avstått från att rösta på grund av att de hade problem med registreringen eller för att köerna var för långa. Forskarna tror att man skulle kunna minska den siffran betydligt genom att använda bättre och effektivare teknik vid registrerings- och röstningsförfarandet. Teknik som finns idag men inte används i alla stater.

Men de uppmanar även till forskning för att ta fram bättre tekniska lösningar.

"Sättet vi röstar på är inte statiskt, och de beslut vi fattar idag kommer att forma framtiden." står det i rapporten.

"Det finns en risk att internetomröstningar utsätts för attacker som syftar till att göra röstningsservern oåtkomlig från en viss stat eller från hela landet. Men vi får inte avskräckas av den risken, eftersom faran med att inte göra någonting är än större. Vi kan inte tolerera de nuvarande problemen. De är ett hot mot demokratin."

Lotta Holmström