Spam kan ge miljonböter

Vänsterpartiet och regeringen överens om nytt lagförslag

TEKNIK

De som skickar ut spam, oönskad reklam med e-post, ska kunna dömas till böter på upp till fem miljoner kronor.

Det är innebörden i ett nytt lagförslag som regeringen och vänsterpartiet enats om.

Förslaget innebär att e-postreklam måste ha avsändaradress och att e-postreklam förbjuds om inte mottagaren sagt ja till reklamen i förväg. Begreppet e-post vidgas också så att den nya lagen också kommer att gälla sms. De nya reglerna ska gälla från den 1 april nästa år.

Skärpningen ska ske genom att marknadsföringslagen ändras. I dag är det inte olagligt att skicka ut skräppost till miljoner mottagare. Lagen säger nämligen att mottagaren själv måste avsäga sig reklamen.

Redan förbjudet

I de flesta EU-länder är det redan förbjudet att skicka reklam via e-post till någon som inte först sagt ja. Det svenska lagförslaget bygger på ett EU-direktiv som ska leda till att reglerna harmoniseras i alla EU-länder.

Men de som bryter mot förbudet riskerar inte att få skaka galler. Sanktionerna begränsar sig till en marknadsföringsavgift eller vite. Den övre gränsen handlar om fem miljoner kronor.

Men eftersom stora mängder spam kommer från servrar utanför Europa innebär lagskärpningen inget totalt skydd. Det kommer inte att vara möjligt att döma företag som är baserade i till exempel USA att betala svenska marknadsföringsavgifter.

En början

- Det här förslaget tar inte hand om hela den problematiken. Men det här är en början, säger Erik Högdahl, rättssakkunnig på jordbruksdepartementet som har hand om frågan.

Den oönskade e-postreklam har ökat dramatiskt på senare tid. Hanteringen av spam tar tid både för privatpersoner och företag och innebär också stora kostnader.

Morten Damgaard, Nordenchef för Yahoo - en av världens största sajter på nätet, gjorde i våras bedömningen av över 30 procent av alla mejl som skickas är skräppost. Yahoo räknar med att en anställd på ett normalstort företag får ägna åtminstone 10 minuter om dagen åt att rensa och kasta skräpposten. Hanteringen kostar företagen miljarder kronor i förlorad arbetstid varje år.

Damgaard tycker också att de regler som tidigare finns i många EU-länder är tandlösa och sällan följs.

Sten Gustafsson/TT