Kvinnor shoppar – män läser nyheter

Svenskarnas surfvanor och attityder till internet kartlagda

TEKNIK

Kvinnor är mer försiktiga och nyttoinriktade i sitt surfande än män.

Hela 60 procent av de vana användarna tvekar ibland att använda internet av säkerhetsskäl.

Det visar en studie från II-stiftelsen.

II-stiftelsen, eller stiftelsen för Internetinfrastruktur, är en privatfinansierad allmännyttig organisation som ansvarar för .se-domänen.

Nu har de kartlagt svenskarnas internetvanor och attityder till nätet.

– Vi vill verka för ett bättre internet. Vi är övertygade om att nätet är något positivt. Studien har gjorts för att visa hur folk använder internet, säger Patrik Lindén, informationsansvarig på II-stiftelsen.

Kvinnor shoppar – män läser nyheter

Undersökningen visar att bland de vana nätanvändarna är nyttosurfande och informationssökning de vanligaste områdena tillsammans med e-post och bankärenden.

Men det finns skillnader mellan könen.

Kvinnor handlar och gör sina bankärenden på nätet i något större andel än männen. Männen å andra sidan är betydligt flitigare på att uppdatera sig om nyheter och nöjessurfa.

Vissa tjänster för riskabla

Det finns dock en mörk baksida av nätet.

Nästan hälften uppger att det finns tjänster på internet som de väljer bort för att de anser dem för riskabla.

Ofta handlar det om betalning med kontokort eller nedladdning av filer.

47 procent av männen och 60 procent av kvinnorna tvekar ibland att använda internet av säkerhetsskäl.

Och de har all anledning att vara försiktiga – hela fyra av tio uppger att deras datorer någon gång slutat att fungera på grund av virus eller annan internetrelaterad orsak.

– Sverige ligger relativt bra till när det gäller säkerhet. Många har tillgång till och använder internet, men det gör ju också att de problem som uppstår drabbar fler, säger Patrik Lindén.

Vet var de ska vända sig

När det väl krånglar vet männen i högre utsträckning var de ska vända sig. Det kan ha att göra med att männen i högre utsträckning säger sig vara självlärda när det gäller kunskap om it och nätanvändning.

I studien har 300 privatpersoner som är vana nätanvändare, det vill säga använder internet minst en gång i veckan, intervjuats.

– De vana internetanvändarna är intressanta för de ligger i regel lite före och det är till dem andra vänder sig när de vill ha hjälp. säger Patrik Lindén.

Anders Thoresson