Svenskar fildelar mindre

40 procent säger sig minskat nedladdningen

TEKNIK

Svenskarnas intresse för att ladda ner musik från nätet minskar, visar en ny undersökning.

Frågan är bara om det beror på att folk vill göra rätt för sig – eller att man låtit sig skrämmas antipiratorganisationernas uppmärksammade tillslag.

Enligt en intervjuundersökning bland 1 200 internetanvändare uppger nästan 40 procent att de minskat sin användning av fildelningsprogram, två av tio uppger att de ökat användningen.

Till tidningen Computer Sweden som beställt undersökningen säger Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén att minskningen kan vara en effekt av olika aktiviteter och polisanmälningar.

Motståndarsidan tror å andra sidan inte att aktiviteterna i sig haft någon effekt, men att fildelarna inte erkänner att de håller på av rädsla för att bli anmälda.

Enligt undersökningen är den typiske fildelaren en man. Flitigast är ungdomar under 24 år där en av tre ägnar sig åt att hämta musik från nätet.

Minskat behovet

Nu är det inte säkert att nedgången i gratishämtandet hänger samman med antipiratorganisationernas nya taktik att gå från informationskampanjer till handgripliga insatser som polisanmälan mot både företag och privatpersoner.

Det kan vara så enkelt att när det numera finns möjligheter att ladda ner och köpa musik på nätet, minskar behovet att hämta den från fildelningsnätverken.

När betalningsföretaget Wallit i en annan undersökning frågade över 1 000 nätkonsumenter om deras syn på nedladdning, visar det sig att betalningsviljan trots allt är stor.

En tredjedel köper sin musik helt enkelt för att de först nu upplever att det finns ett tillräckligt utbud. En tredjedel uppger att man köper för att man vill göra rätt för sig.

Musikbranschen glad

Bara sex procent betalar av rädsla för eventuella rättsliga efterspel för att hämta musiken gratis.

- Det är mycket positiva siffror för en musikbransch som nu håller på att omforma sig till att sälja musik digitalt, säger Wallits vd Mikael Hedberg i ett pressmeddelande.

Enligt Wallits undersökning kan det synas som om den klassiska singelskivan, fast utan omslag, har fått en nytändning. Åtta av tio som köper musik via nätet köper just enskilda låtar, men fyra av tio tycker trots allt att det är för dyrt att betala de 9-10 kronor per låt det kostar.

Anders Lignell/TT