Strålning från mobiler utreds

Inom ett år kommer svaret: hälsofarligt eller inte?

TEKNIK

Göteborg

Inom ett år kan vi får svar på frågan om strålning från mobiltelefoner innebär en hälsorisk.

Hittills tyder vissa studier tyder på att mobiltelefoner kan öka risken för hjärntumörer, medan andra pekar i motsatt riktning.

- Det kommer ett tiotal ganska stora studier inom det närmaste året och då hoppas jag kunna ge ett bättre och klarare svar, säger professor Yngve Hamnerius på Chalmers i Göteborg till TT.

Vid en TCO-konferens om mobiltelefonstrålning i Göteborg på tisdagen konstaterade han att det finns ett antal studier och att de flesta inte visar på några effekter, men att det också finns studier som tyder på en ökad risk.

Av försiktighetsskäl anser Hamnerius att små barn bör undvika mobiltelefoner så länge man inte vet om de är skadliga.

- Det finns egentligen inga studier om barn och mobiltelefoner så vetenskapligt går det varken att svara ja eller nej på frågan om barn ska använda mobiltelefoner. Jag tycker att man ska vara mer försiktig med barn eftersom deras nervsystem håller på att utvecklas.

Masträdsla

Många är rädda för strålning från 3 G-master och basstationer, men när det gäller den strålning som kommer från antennerna på masterna anser Hamnerius att rädslan är överdriven jämfört med den strålning man utsätter sig för genom att använda mobiltelefonen. De är mest en estetiskt fråga.

- Många mår illa av basstationsmasterna och det tycker jag är väldigt olyckligt eftersom de som jag ser det egentligen inte är något problem, säger Hamnerius som under många år forskat om hälsoeffekter av elektriska och magnetiska fält.

- Strålningen är av liknande storlek som från mobiltelefoner, men det är ju mycket längre till masten.

I stadsmiljöer med fler basstationer blir den totala strålningsnivån högre.

- Men det är fortfarande en marginal på kanske 10 000 gånger till gränsvärdet, medan en telefon kan ge värden uppåt gränsvärdet.

Säkrare kontorsmiljö

TCO Development har länge arbetat med att försöka förbättra arbetsmiljön för medlemmarna.

Först gällde det strålningen från bildskärmarna. TCO-märkta bildskärmar har nu blivit ett krav på många arbetsplatser.

På senare år har TCO också börjat testa mobiltelefoner.

Hittills har 45 mobiltelefoner testats. Resultatet från de senaste fem testade presenterades på tisdagen. Tre blev underkända.

AB Volvo tillhör dem som uteslutande använder godkända mobiltelefoner för sina anställda i Sverige. Det rör sig om 10 000 apparater.

EU:s gräns för strålningen mot huvudet är 2,0 watt/kilo, men TCO har satt gränsen vid 0,8.

- Det finns ingenting som säger att inte vi ska kunna ställa hårdare krav än myndigheterna, säger TCO Developments vd Jan Rudling.

Fakta/ Mobilstrålning

Benny Öinert/TT

ARTIKELN HANDLAR OM