Bebis dog när IP-telefon inte fungerade

Svenska myndigheter varnar för riskerna

TEKNIK

Tre månader gamla Julia Waller slutade andas.

Föräldrarna försökte desperat ringa nödnumret, men samtalet via IP-telefonen kom aldrig fram och barnet dog.

Svenska Post- och telestyrelsen känner till säkerhetsriskerna med IP-telefonin – och nu är tuffare lagstiftning på väg.

Låga priser gör att allt fler väljer att ringa över internet, så kallad IP-telefoni, i stället för traditionell telefoni. Men den snabba utvecklingen gör att tekniken fortfarande dras med en del brister när det gäller säkerhet och tillförlitlighet.

Detta ställdes på sin spets när bebisen Julia Waller i Florida, USA, drabbades av andnöd. Nödsamtalet via IP-telefon kopplades fel – i stället för att få tala med en telefonist fick föräldrarna höra en telefonsvarare som meddelade att den lokala polisstationen var stängd.

Julia Waller dog. Nu stämmer föräldrarna telefonoperatören Vonage, uppger den amerikanska tidningen The Registers nätupplaga.

Svårt att lokalisera nödställda

Det finns problem med IP-telefoni även i Sverige.

Vid ett strömavbrott går det inte att ringa alls med IP-telefoner – men de vanliga fungerar.

En del av de internetbaserade telefontjänsterna erbjuder inte nödsamtal, vilket de ska informera om.

Även för de som har nödsamtal i sin tjänst finns brister. När man ringer från en vanlig telefon kan 112 lokalisera var den nödställde befinner sig. Man kopplas även automatiskt till den larmcentral som ligger närmast.

På båda dessa viktiga punkter finns det problem med IP-telefoni.

I de fall som samtalen sker via ett abonnemang som är kopplat till ett och samma jack i väggen kan systemen koppla rätt, annars inte.

För närvarande finns det inga egentliga rutiner för var dessa samtal kopplas, men det finns planer på att inrätta en ”slaskcentral” för att hantera dem.

Lagändring

Både Krisberedskapsmyndigheten och Post- och telestyrelsen (PTS) bevakar hur utvecklingen mot IP-telefoni påverkar samhället.

Sårbarheten i systemen i kombination med allt fler användare har gjort att PTS uppmärksammat regeringen i frågan. Resultatet – en ändring i lagen om elektronisk kommunikation som träder i kraft i sommar.

– Man kommer att få samma ansvar som den fasta telefonin när det gäller driftsäkerheten hos de tjänster man säger sig leverera, säger Christoffer Karsberg, expert på IP-kommunikation vid PTS.

Ta reda på vad som gäller

Trots bristerna ser PTS positivt på utvecklingen av nättelefonin, som man tror kommer att främja konkurrensen. Men innan man övergår till IP-telefoni bör man ta reda vad tjänsten innehåller.

– Informationen är väldigt viktig. Den kund som väljer att överge traditionell telefoni för nättelefoni ska ha gjort ett medvetet val där man känner till bristerna i systemet, säger Christoffer Karsberg.

Det förekommer dock driftsstörningar i alla system, även det traditionella telefonnätet.

– Man bör överväga att ha mobiltelefon som en reserv att falla tillbaka på om något skulle hända, säger Christoffer Karsberg.

IP-telefoni

Anders Thoresson