Minsta DV-kameran

Sony PC55:s stora display ersätter sökaren

Enligt Sony ska PC55 vara världens minsta DV-kamera. Kameran är liten, till och med mycket liten. Med en vikt på taniga 360 gram befinner den sig verkligen på gränsen till fickvänlig.

För att komma ner i den storleken har det dock krävts en del uppoffringar på vägen. Alla knappar, funktioner och inställningar har klämts in i menyer som kontrolleras via displayen, en pekskärm.