Andra domen mot fildelning på nätet

Fick dagsböter för spridning av "Den tredje vågen"

TEKNIK

För andra gången på kort tid har en person dömts för att ha spridit film på nätet.

80 dagsböter lyder dagens dom i Sollentuna tingsrätt för 27-åringen som spridit filmen "Den tredje vågen" till allmänheten.

I slutet av oktober dömdes 28-årige Västeråsbon Andreas för att ha spridit filmen "Hip, hip hora", på nätet. Han dömdes till 80 dagsböter för brott mot upphovsrättslagen.

Den domen var den första i sitt slag och i dag blev det tydligt att den var vägledande.

Även tingsrätten i Sollentuna har ansett att det inte är lagligt att på det här sättet sprida film till andra via Internet och dömer, precis som i Västeråsfallet, den 27-årige Sollentunabon till 80 dagsböter för upphovsrättsbrott.

Rättspraxis fortfarande oklar

Det var den 4 oktober 2004 som 27-åringen enligt tingsrättens dom "uppsåtligen eller av grov oaktsamhet" gjort filmen "Den tredje vågen", tillgänglig för allmänheten via sin dator.

Men dagens dom svarar ändå inte helt på frågan hur rättspraxis för spridning av film på nätet ska se ut i framtiden.

– De här båda domarna rör sig bara om spridning av en film. Vi vet inte hur domstolen ser på om man sätter det här i system och sprider 10-15 filmer, säger Aftonbladets IT-expert Peter Pettersson.

Blir ännu svårare upptäcka

Hans gissning är att ett sådant brott förmodligen skulle ge fängelse, eftersom domarna i de här båda fallen som "bara" handlar om en film ändå gett så mycket som 80 dagsböter.

- Och blir det fängelsedomar, då får polisen rätt att begära ut personuppgifter från internetoperatörerna och kan därmed göra husrannsakan.

Peter Petterssons slutsats av den här andra fildelningsdomen är att det även i fortsättningen kommer vara ganska riskfritt för "småhandlarna" - de som ägnar sig åt spridning av en eller annan film.

– Dessutom gör de nya fildelningsverktygen det ännu svårare att upptäcka vem som ligger bakom spridningen.

Johanna Melén