Nu avgörs internets framtid

FN inleder toppmöte i dag

TEKNIK

Vem ska bestämma över internet? Framtiden för världens mest kraftfulla nätverk hänger just nu i luften, när FN inleder ett tre dagar långt toppmöte om internet.

Internet har i dag en närmast symbolisk ägare, det amerikanska och icke vinstdrivande företaget Icann.

Icann har ett avtal med amerikanska staten och fördelar alla domännamn, som .se och .com. Men snart går avtalet ut, och slaget om vem som ska få ta över kontrollen pågår för fullt. En upplösning väntas på fredag, när FN avslutar sitt tre dagar långa toppmöte om internet.

USA i kontrollstrid med censurstater

Mötet inleddes i Tunis på onsdagen och över 40 av världens mäktigaste ledare deltar, inklusive FN:s generalsekreterare Kofi Annan.

USA vill att Icann omvandlas till ett privat företag under amerikansk kontroll. Motförslaget, som stöds av censurstater som Kina, Kazakstan och Iran, skulle innebära att kontrollen delades lika mellan alla stater. Varje land skulle få varsin röst i ett mellanstatligt organ.

- Det skulle innebära att ett land som inte vill ha ett fritt internet kan stoppa Internets utveckling - och det skulle också kunna innebära att enskilda personer och organisationer inte längre fick vara lika drivande i utvecklingen av internet, säger Olof Hallström, Generalsekreterare för Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som genom Icann fått rättigheten att fördels domännamnet .se.

Sverige stödjer privat kontroll

Den aktör som kan balansera maktkampen melan USA och censurstaterna är förmodligen EU, som inte har presenterat sin ståndpunkt ännu. Men den svenska ståndpunkten är klar.

– Den svenska regeringen vill att ägandet fortsätter att fungera som i dag. Det fungerar bra. Den privata sektorn har den kompetens och rörlighet som krävs. Det skulle inte ett mellanstaligt organ ha, säger Jörgen Samuelsson, näringsdepartementetets departemenstsekreterare på plats i Tunis.

Ägarfrågan stjäl all uppmärksamhet

Enligt honom talar mötet ännu inte mycket om att censurstaternas förslag syftar till att de vill fortsätta kontrollera sina medborgares nätanvändning.

- Det har inte diskuterats på det sättet, men det finns i undertonerna. De gör ju redan begräsningar, vilket vi inte vill ha, säger han.

Toppmötet i Tunis var från början tänkt att handla om det stora glappet mellan i-ländernas och u-ländernas tillgång till internet och digital information. Men istället domineras det nu av ägar- och kontrollbråket.

Att ägandefrågan avgörs innan mötets slut är viktigt, menar Jörgen Samuelsson.

- Jag hoppas att mötet slutar med att vi skriver under ett slutdokument på fredag. Vi behöver stabilitet kring förvaltningen av internet, som är en global resurs och en enormt viktig komponent i vår infrastruktur, säger han.

Karin Henriksson