Mobilen tar oss tillbaka till apstadiet

Expert: Japanska ungdomars beteende liknar alltmer schimpansernas

TEKNIK

Mobiltelefoner gör oss dumma och får oss att bete oss som schimpanser.

Det påstår en av Japans främsta apexperter, som studerat apigheten bland japanska ungdomar.

Foto: Björn Lindahl

Professor Nobuo Masataka Masatatki påstår att SMS tar bort förmågan att uttrycka känslor i ord, och att det får människan att likna apor. Han har studerat den japanksa ungdomsgrupp kallas för dearuki-zu, "stammen som är ute på stan", och funnit att likheterna med schimpanser är stora.

Båda grupperna rör sig planlöst i grupp. De äter det som finns till hands och somnar där de är.

Mobilen blir en inbillad livlina

Att ungdomarna kan leva så här, på gator, snabbmatsställen och uteställen, utan att vara särskilt förankrade i något hem, beror enligt Masataka enbart på mobiltelefonen. Den fungerar som en livlina.

- Föräldrarna låter ungarna gå ut, för de tror att de kan nå dem med ett enkelt mobilsamtal. Och även om ungarna inte kommer hem så ringer föräldrarna inte, för de litar på att mobiltelefonen alltid finns om den behövs. Men bakom denna inbillade trygghetskänsla finns ett sammanbrott i familjernas kommunikation, säger Masataka.

Mobilen ersätter hjärnan

Till ungdomarnas apbeteende hör också att vissa börjat reagera mer primitivt. Precis som apor kan de få för sig att gå till attack bara för att någon tittat på dem.

- Apor kan inte tala och uttrycker sina känslor på det enda sätt de kan, människor med tendenser till raseri gör precis likadant, menar Masataka som också påstår att mobilen rent av börjat ersätta våra hjärnor.

- Med gps behöver vi inte ens lokalsinne. Mobiltelefoner sköter uppgifter som vi tidigare använde hjärnan till, som att tänka och prata, säger han.

Karin Henriksson