”Fildelarna sänker skivförsäljningen”

Ifpi tror inte på KTH-forskaren: Våra utredningar pekar åt annat håll

TEKNIK

Branschen bekräftar att intresset för musik är större än någonsin.

- Men man betalar inte för sin konsumtion bland fildelarna. Det är ett problem, säger Lars Gustafsson, vd på branschorganisationen Ifpi.

I Sverige är bara en procent av nedladdningen betald.

Skivförsäljningen över disk i Sverige är på väg att kollapsa. Försäljningen har sjunkit dramatiskt och branschen pekar ut fildelarna som orsak.

Att forskarna på KTH kommit fram till andra slutsatser påverkar inte branschens ståndpunkt.

- Det finns olika teorier. Men vi har ett antal utredningar som pekar åt annat håll. Åtminstone 5-6 oberoende rapporter visar på att fildelningen sänker skivförsäljningen, säger Lars Gustafsson.

En procent

Hur många skivköpare i Sverige som numera handlar cd via internet från utländska sajter finns inga klara siffror på.

Däremot vet branschen att online-försäljningen bara är en procent i form av betald nedladdning.

- Det vi ser är att den fysiska försäljningen i Sverige sänkts dramatiskt, säger Gustafsson.

Han bekräftar att intresset rent allmänt för musik är större än någonsin. Intresset för konserter har också ökat påtagligt.

- Och om intresset för fildelning ökat intresset för musik är det jättebra. Men det ökade intresset har inte återspeglat sig i ökad försäljning av cd, säger Gustafsson.

Enligt branschens egna undersökningar fildelar ungefär 15 procent av nätanvändarna i Europa. Spanien leder med 26 procent, följt av Sverige med 24 procent och sedan Frankrike med 14 procent.

I åldrarna 15-24 år är siffran 34 procent som genomsnitt i EU.

Caroline Olsson