Åtta av tio använder internet

TEKNIK

Mer än åtta av tio svenskar använder internet men bara drygt hälften, 56 procent, är nöjda med sin internetoperatör.

Foto: mattiaS CARLSSON
Mer än åtta av tio surfar, men inte lika många är nöjda med internetleverantören.

Det är några av resultaten av den årliga undersökningen om svenskarnas syn på telefoni och internet som Post- och telestyrelsen (PTS) genomför.

Missnöjet med internetoperatören visar sig till exempel genom att elva procent har bytt operatör de senaste sex månaderna. De vanligaste skälen är att få ett lägre pris på abonnemanget och att byta upp sig till bredband.

Nästan halva befolkningen har i dag bredband hemma, en ökning med 16 procentenheter jämfört med 2004.

En av tre har Telia Sonera som internetoperatör i hemmet, vilket innebär att Telias Soneras andel av kunderna minskat. Bredbandsbolaget andel har däremot ökat och i dag använder en tiondel det bolaget för internet.

2 av 3 shoppar

Studien visar också att två av tre internetanvändare använder nätet för att handla varor och tjänster. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med 2004.

Hela 76 procent har lämnat ut sina personuppgifter på internet, till exempel en privat e-postadress eller hemadressen.

Nästan alla, nära 90 procent, av dem som har internetabonnemang har gjort något för att skydda sin dator. Vanligast är att man använder en brandvägg. Trots det har sju av tio drabbat av virusproblem eller spam.

9 av tio använder mobilen

Knappt hälften av hushållen uppger att de har tillgång till digital-tv i sin året-runt-bostad. Var tredje har Boxer som operatör. En något lägre andel har Canal Digital.

Användningen av mobiltelefoner är densamma som under 2004, nio av tio använder mobilen. Fyra procent har helt övergett den fasta telefonen.

Två av tre är nöjda med sin mobiloperatör. Tio procent har bytt operatör under de senaste 6 månaderna, en signifikant ökning jämfört med tidigare år.

Undersökningen bygger på en enkät till 4000 personer i åldrarna 16–75 år och genomfördes i september och oktober 2005. Svarsfrekvensen var 57 procent.

Maria Victorin/TT

ARTIKELN HANDLAR OM