Skärpt lag mot attacker på hemsidor

Mejlbombning förbjuds

TEKNIK

Nu skärps lagstiftningen för att för hindra attacker mot webbsidor.

Att exempelvis skicka stora mängder e-post till en sajt för att sänka den ska bli straffbart från den 1 juni.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att så kallade tillgänglighetsattacker ska kriminaliseras. Det är i dag inte helt klart om sådana handlingar alltid är ett brott och hur de i så fall ska rubriceras. Från den 1 juni är det dock tänkt att tillgänglighets- eller överbelastningsattacker ska täckas in av lagen om dataintrång, vilket innebär ett straff från böter till högst två års fängelse.

Polisens hemsida blev i somras utslagen efter en internetattack, som troddes vara en reaktion på en razzia mot fildelarsajten The Pirat Bay. Attacken har rubricerats som egenmäktigt förfarande och utreds fortfarande. Ingen har ännu delgetts brottsmisstanke.

Även regeringskansliets hemsida slogs ut under en tid. Polisutredningen lades dock ned eftersom brott inte kunde styrkas. Enligt regeringskansliets informationschef Hanna Brogren är det klart att attacken var ett brott, men det har inte gått att bevisa vem som begått det.

I båda fallen skedde attackerna genom en mycket stor mängd uppkopplingar mot hemsidorna under en kort tid. Oavsett om det sker manuellt eller automatiskt ska sådana handlingar vara straffbara, förutsätt att syftet var att slå ut informationssystemet.

I och med att dataintrångslagen utvidgas, så blir även förberedelse till tillgänglighetsattacker straffbart.

Peter Wallberg/TT