Ungt språk är nytt språk

Äldre oroas över ungas "mobilspråk"

TEKNIK

Malmö (TT)

^^<3 lol – så uttrycker man en massa glädje och kärlek genom mobil och dator.

En utarmning av svenskan, förfasar sig många vuxna. Men de har alltid rackat ner på ungdomars språk, och nu äger de unga både språk och teknik.

– Det blir en del smileys. Det är roligt, ett sätt att levandegöra det man skriver, säger Jacob Nilsson, 17 år.

En ledsen smiley i sms hem om han är sen, men inte samma som till en kompis. Och han anpassar noga orden till vuxna.

Klasskamraten Sunniva Kveum på Heleneholms gymnasium håller med om att det blir ett lite speciellt språk med kompisar, mycket förkortningar och slang.

– Det blir lätt också att det följer med i skriftspråk, det går fortare att anteckna så, säger hon.

Helene Persson, universitetsadjunkt i svenska på Högskolan i Kristianstad föreläser om ungas språkutveckling och menar att sms och chat kan utveckla både tal och skrift.

– Det vi uppfattar som svenska i dag har ju många gånger varit slang. Enda risken är att språk har en tendens att fossilisera sig i tonåren. Har man då inte kommit i kontakt med olika sätt att använda språket kan man stanna i ett stereotypt språkbruk.

Bakgrund, familj och läsvanor spelar stor roll, inte tekniken, menar Helene Persson.

– Ungdomar i dag är ganska kritiska och har en mediekompetens som föräldragenerationen inte alltid har.

FAKTA

Btw nu e du helt OT... *asg*

På sms, chat och olika forum ska d (det) gå fort att snacka m ngn (med någon), så ju kortare ord desto bättre, thx (thanks).

I datorspel och animerade filmer snappas nya ord, begrepp och tecken upp som till exempel ^^ (mangafigurernas glada ögon visar att man är jätteglad).

Tecken byggs ihop till glada kärlekshälsningar i bilder, <3 (ett hjärta om du lägger huvudet på sned) eller förkortningar, som lol (laughing out loud eller lots of love).

Många tecken och förkortningar kommer btw från engelskan (by the way).

Med stjärnor på vardera sidan om en förkortning kan man oxå kort signalera sina känslor om något *asg* (asgarv).

Det finns inga bättre språk- och ämnespoliser än de som varnar om något är OT! (off topic). (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM