Digital-tv blev videons död

Ny teknik gör inspelning krångligare

TEKNIK

Digital-tv har tagit livet av videon.

Den nya tekniken har gjort inspelningen krångligare.

Sex av tio svenskar spelar in mindre numera.

När videon kom på 1980-talet lanserades den som frihetsmaskinen. Framför allt därför att det gick att spela in ett program samtidigt som man såg ett annat. Men det var då. Efter övergången till digital-tv har inspelning av program blivit mycket krångligare.

Om man inte nöjer sig med att spela in samma program som man tittar på är man tvungen att skaffa fler digitalboxar. Eller så måste man investera i en digitalbox med hårddiskinspelare som har dubbla ingångar så att den kan visa en kanal och spela in en annan samtidigt.

Få spelar in

Krånglet har lett till att svenskarna närmast lagt videoinspelning på hyllan. En undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Samsung visar att 59 procent av svenskarna spelar in mindre nu än innan digital-tv:n kom.

Även bland de hushåll som redan har en hårddiskinspelare minskar inspelandet, men inte lika mycket. I den gruppen är det bara tio procent som uppger att de dragit ned på inspelningara sedan digital-tv:n infördes.

Videon lever - i storstäderna

Det är dock inte storstäderna som är först med den senaste tekniken. Där dominerar fortfarande videoapparaten bland dem som fortfarande spelar in tv-program. 65 procent av de boende i storstäderna använder videon när de spelar in. I genomsnitt för hela riket står videon för 44 procent.

– Enligt undersökningen är det främst landsortsborna som har tagit till sig den nya teknikens möjligheter, medan man i storstäderna är mer konservativa. Det resultatet överraskade oss faktiskt. Frågan är ifall de som bor på landsbygden är smartare eller helt enkelt mer upplysta, säger Stefan Andersson, nordisk affärsområdeschef för digitalboxar på Samsung.