Apple överdrev Iphones snabbhet

Får bakläxa för sin tv-reklam

Foto: AP
3G-Iphone må vara snabb, men inte så snabb som Apple i Storbritannien vill göra gällande.
TEKNIK

Snabb, snabbare, Iphone?

Mja.

Apple i Storbritannien får bakläxa för att de överdrivit 3G-modellens förmåga.

I en tv-reklam som sänts i Storbritannien beskrivs Iphones 3G-modell upprepade gånger som ”riktigt snabb”, och det kan man väl ha delade åsikter om, enligt myndigheten ASA (Advertising Standards Authority).

Men när tv-bilderna visade hur man med sin Iphone kunde ladda den ena webbsidan efter den andra med laddningstider under sekunden var gränsen nådd för vad som kunde anses ha med verkligheten att göra.

17 personer anmälde Iphone-reklamen som överdriven och ASA har nu förbjudit Apple att visa den igen i sin nuvarande form.

Apple UK försvarar sig med att man jämfört hur mycket snabbare 3G-modellen är än 2G-processorn. I reklamen sades också att prestandan kunde variera med platsen man befinner sig på, uppger BBC.