Mobilen som blir mikroskop

Kan rädda liv långt från sjukhus.

TEKNIK

En helt vanligt kameramobil kan lätt omvandlas till ett mikroskop.

På så sätt kan sjukdomar upptäckas även långt från sjukhuslabben.

Det som ska undersökas läggs direkt på bildsensorn och belyses med blått diodljus. Foto: Ozcan Research Group, U.C.L.A

Allt som behövs är standardkomponenter för några tior och en programvara, skriver New York Times.

Mannen bakom idén heter Aydogan Ozcan på University of California i Los Angeles där han arbetar som assisterandde professor.

Inga linser eller annan optik behövs. Det som ska undersökas läggs direkt på bildsensorn och belyses med ljus från blåljusdioder. När ljuset träffar objektet skapas det ett hologram som avläses av sensorn. Bilden kan sedan analyseras av en mjukvara i mobilen varefter den kan skickas över mobilnätet till ett laboratorium för vidare analys.

Exempelvis kan ett blodprov snabbt visa om bäraren patienten smittats med malaria, infektioner eller blodbrist eller om en HIV-smittad har Aids. Det mobila mikroskopet kan också avslöja hälsofarliga bakterier i dricksvatten.