Bugbear fick skrivare att löpa amok

Ulricehans kommun drabbat av datavirus

TEKNIK

Ulricehamns kommun har drabbats av dataviruset Bugbear. Det medförde att kommunens e-postserver låg nere på fredagen. Viruset kom in till en av kommunens förvaltningar via ett e-postmeddelande.

''Vi jobbar för fullt med att lösa problemen och lägger alla resurser på det just nu'', förklarar kommunens IT-chef Fredrik Nilströmer i ett pressmeddelande.

''Meningen med viruset är att stjäla lösenord som sedan plockas hem av någon som kan använda dem i något sammanhang. Men lyckligtvis förhindrar vår brandvägg denna funktion.''

Viruset för dock med sig andra problem för kommunen. Det genererar ''skräputskrifter'' vilket innebär att alla skrivare hela tiden skriver ut papper. Utskriftsfunktionen har därför stängts av tills vidare.

TIDIGARE ARTIKLAR:

TT