Ny lag kan stoppa musikbyte på nätet

Dansk lag kan införas i Sverige

TEKNIK

Från årsskiftet är det förbjudet att göra om köpta cd-skivor till mp3-filer och att lägga ut dem på nätet.

I Danmark, vill säga.

Men liknande lagstiftning förbereds också i Sverige.

Till glädje för musikbranschen, till sorg för de 100 000-tals svenskar som hämtar musik på nätet.

Det kallas för EU-anpassning av lagstiftningen, det som pågår på justitiedepartementet i Stockholm. En 40 år gammal upphovsrättslagstiftning ska anpassas till en ny digital värld som dåtidens lagkloka inte ens kunde föreställa sig. I februari ska ett lagförslag läggas fram.

Men det är knappast en lagändring som har stöd i de breda folklagren. Attitydundersökningar och de olika branschorganisationernas egna beräkningar visar att i vartannat svenskt hem med dator finns också piratkopierade spel och programvaror. I ungdomarnas mp3-spelare snurrar med stor sannolikhet kopierad gratismusik.

Av Telias bredbandskunder har 30 procent hämtat hem musik, spel eller program via nätet. Verksamheten ökar i takt med att allt fler skaffar bredband. En halv miljon svenska hem är redan uppkopplade och fler tillkommer varje dag.

Danska protester

I dag är det lagligt att kopiera film och musik för eget bruk, men olagligt att kopiera program och spel.

Om Sverige hade följt EU:s direktiv på området skulle den nya omstridda lagen redan ha trätt i kraft. I Danmark gäller den från årsskiftet. Där har redan en folkrörelse mot lagen uppstått, Initiativet för digitalanvändarnas rättigheter. Bland medlemmarna och undertecknare av namnlistor finns flera folkvalda. Bland dem Louise Frevert, kulturordförande för Danskt Folkeparti som i tidningen Computer Sweden ifrågasätter lagen.

''Ska vi säga till våra barn att de inte längre får spela musik i sina mp3-spelare? undrar hon.

När den nya lagen införs i Sverige blir det förbjudet att förstöra de kopieringsskydd som branschen numera förser sina skivor med.

Däremot kommer med all sannolikhet kopiering för eget bruk att tillåtas. Det vill säga, om det går utan att manipulera kopieringsskyddet.

Det blir brottsligt att lägga musik i en fil i datorn och göra den tillgänglig för andra genom de så populära fildelningsprogram som finns på nätet.

För dem som ändå vill hämta gratisfilm, musik eller spel på nätet kanske det blir att som flera gånger tidigare i historien luta sig mot broderfolket i Norge.

Norge är som bekant inte med i EU och har en egen lagstiftning. Så sent som i veckan frikände tingsrätten i Oslo den yngling som 1999 totat ihop program för att avkryptera dvd-skivor och lagt ut programvaran gratis på nätet.

I flera år har de multinationella amerikanska filmbolagen förberett målet, men den numera 19-årige Lech Johansen frikändes på samtliga punkter. Det är knappast en djärv gissning att domen kommer att överklagas.

Jagar vidare

På den svenska hemmaplanen jagar branschorganisationernas ''piratjägare'' vidare. Dels genom att sprida information, men också genom att avslöja, anmäla och driva fallen antingen via teleoperatörer eller till domstol.

Antipiratbyrån, film- och spelbranschens organisation, uppger att 60 procent av alla spel är piratspel.

De övriga branschorganen uppger att var tredje programvara är piratkopierad, liksom varannan cd-skiva. Det finns med andra ord pengar att hämta på att stoppa hanteringen som beräknas omsätta 365 miljarder kronor om året.

Organisationer jagar pirater

Anders Lignell/TT